Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INFORMACJE » Ogólne
Informacje ogólne

Liczba studentów – stan na 31.12.2018 r. (GUS S-10)
studia stacjonarne 13044     
studia niestacjonarne 3228
Ogółem liczba (studia stacjonarne i niestacjonarne) 16272
Liczba absolwentów – zgodnie z GUS S-10 stan na 31.12.2018 r.
Absolwentów ogółem wykazano: 4859
Absolwentów stacjonarnych: 3945
Absolwentów niestacjonarnych 914

 

Liczba uczestników studiów podyplomowych – stan na 31 grudnia 2018 r. (GUS S-12)
studia podyplomowe 675
studia doktoranckie 332

Wstawił:Kruba Adrian 2019-02-14 10:08
Sporządził:Małgorzata Smyczek   2019-02-14
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2019-02-14
Stronę obejrzano: 132637 razy
[+]