Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Uchwały » 2018
UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego podjęte w roku 2018

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego przyjęte w dniu 25 stycznia 2018 r

 

 1. Uchwała nr 226/01/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia, na Wydziale Prawa i Administracji, studiów podyplomowych: odpowiedzialność karna i karno-skarbowa funkcjonariusza publicznego.
 2. Uchwała nr 227/01/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kształcenia studentów Wydziału Medycznego UR na kierunku lekarskim w ramach tzw. English Division.
 3. Uchwała nr 228/01/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprostowania redakcyjnej omyłki w treści załącznika nr 1 do Uchwały nr 80/01/2017 Senatu UR z dnia 26  stycznia 2017 r. (w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w tekście załącznika nr 8 do Uchwały nr 441/06/2012 Senatu UR z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Socjologiczno-Historycznym).
 4. Uchwała nr 229/01/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zniesienia na Uniwersytecie Rzeszowskim kierunku studiów europeistyka, studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 5. Uchwała nr 230/01/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nadania Medalu Wielkiego Uniwersytetu Rzeszowskiego Prezydentowi Miasta Rzeszowa Tadeuszowi Ferencowi.
 6. Uchwała nr 231/01/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji ds. Budżetu i Finansów.
 7. Uchwała nr 232/01/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Statutowej.
 8. Uchwała nr 233/01/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
 9. Uchwała nr 234/01/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie osobowym Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
 10. Uchwała nr 235/01/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr  hab. Doroty Osuchowskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 11. Uchwała nr 236/01/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o  zatrudnienie dr hab. Wioletty Zawitkowskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

 


Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego przyjęte w dniu 22 lutego 2018 r.

 

 1. Uchwała nr 237/02/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku agroleśnictwo, studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 2. Uchwała nr 238/02/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Biologiczno-Rolniczym kierunku studiów agroleśnictwo, studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 3. Uchwała nr 239/02/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku logistyka w sektorze rolno-spożywczym, studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 4. Uchwała nr 240/02/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Biologiczno-Rolniczym kierunku studiów logistyka w sektorze rolno-spożywczym, studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 5. Uchwała nr 241/02/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 6. Uchwała nr 242/02/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Biologiczno-Rolniczym kierunku studiów odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 7. Uchwała nr 243/02/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku jazz i muzyka rozrywkowa, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym
 8. Uchwała nr 244/02/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia kierunku studiów jazz i muzyka rozrywkowa, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym
 9. Uchwała nr 245/02/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku komunikacja międzykulturowa, studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 10. Uchwała nr 246/02/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Socjologiczno-Historycznym kierunku studiów komunikacja międzykulturowa, Studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 11. Uchwała nr 247/02/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku turystyka historyczna i kulturowa, studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 12. Uchwała nr 248/02/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Socjologiczno-Historycznym kierunku studiów turystyka historyczna i kulturowa, studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 13. Uchwała nr 249/02/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 139/05/2017 Senatu UR z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w roku akademickim 2018/2019
 14. Uchwała nr 250/02/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego: „Interdyscyplinarne Centrum Badań Przedklinicznych i Klinicznych”
 15. Uchwała nr 251/02/2018  Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego: „Termomodernizacja budynku Instytutu Fizjoterapii przy ul. Marszałkowskiej 24a w Rzeszowie”
 16. Uchwała nr 252/02/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o zatrudnienie dra hab. Rafała Hakalli na stanowisku profesora nadzwyczajnego
 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego przyjęte w dniu 29 marca 2018 r.

 

 1. Uchwała nr 253/03/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kandydatur do odznaczeń państwowych
 2. Uchwała nr 254/03/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kandydatur do Medali Komisji Edukacji Narodowej
 3. Uchwała nr 255/03/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kandydatury do nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 4. Uchwała nr 256/03/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nadania imienia Profesora Stefana Reczka sali nr 110 w budynku A1 UR przy ul. Rejtana 16c
 5. Uchwała nr 257/03/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie warunków i trybu przyjmowania na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019
 6. Uchwała nr 258/03/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 139/05/2017 Senatu UR z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w roku akademickim 2018/2019
 7. Uchwała nr 259/03/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w tekście Uchwały nr 191/10/2017 Senatu UR z dnia 26 października 2017r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2017/2018
 8. Uchwała nr 260/03/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego dotycząca zmian w Uchwale nr 102/02/2017 Senatu UR z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wytycznych dotyczących projektowania programów kształcenia na studiach wyższych
 9. Uchwała nr 261/03/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprostowania redakcyjnych omyłek w treści załączników nr 2 i nr 3 do Uchwały nr 520/06/2015 Senatu UR z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniającej Uchwałę nr 437/06/2012 Senatu UR w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym
 10. Uchwała nr 262/03/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprostowania redakcyjnej omyłki w tekście załącznika nr 9 do Uchwały nr 438/06/2012 Senatu UR z 21 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Medycznym
 11. Uchwała nr 264/03/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Rzeszowskiego
 12. Uchwała nr 265/03/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji ds. Kształcenia
 13. Uchwała nr 266/03/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji ds. Rozwoju
 14. Uchwała nr 267/03/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Statutowej
 15. Uchwała nr 268/03/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji ds. Nauki
 16. Uchwała nr 269/03/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Wydziału Biotechnologii o zatrudnienie dr hab. Anny Lewińskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego
 17. Uchwała nr 270/03/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Sztuki o zatrudnienie dr hab. Joanny Janowskiej-Augustyn na stanowisku profesora nadzwyczajnego
 18. Uchwała nr 271/03/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Sztuki o zatrudnienie dra hab. Pawła Bińczyckiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego
 19. Uchwała nr 272/03/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Sztuki o zatrudnienie dra hab. Łukasza Cywickiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego przyjęte w dniu 26 kwietnia 2018 r.

 

 1. Uchwała nr 273/04/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w  Regulaminie Wyborczym UR.
 2. Uchwała nr 274/04/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uchylenia Regulaminu wyborczego studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego i Regulaminu wyborczego doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 3. Uchwała nr 275/04/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie limitów przyjęć na  I  rok studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2018/2019.
 4. Uchwała nr 276/04/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w roku akademickim 2019/2020.
 5. Uchwała nr 277/04/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmiany w  Regulaminie przyznawania nagród Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 6. Uchwała nr 278/04/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uchylenia uchwały nr 2/4/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich Wydziału Prawa i Administracji UR.
 7. Uchwała nr 279/04/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nadania Profesor Annie Blom tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 8. Uchwała nr 280/04/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Ekonomii o zatrudnienie dr hab. inż. Marioli Grzebyk na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 9. Uchwała nr 281/04/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie dra hab. Krzysztofa Malickiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego. 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego przyjęte w dniu 24 maja 2018 r.

 

 1. Uchwała nr 282/05/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz pokrycie straty z funduszu zasadniczego.
 2. Uchwała nr 283/05/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zakresu obowiązków nauczycieli akademickich oraz zasad rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019.
 3. Uchwała nr 284/05/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 625/05/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zasad udzielania zgody na zatrudnienie na drugim etacie w innej szkole wyższej – poza Uniwersytetem Rzeszowskim.
 4. Uchwała nr 285/05/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyrażenia zgody na komercyjne wykorzystanie infrastruktury powstałej w ramach projektu pod nazwą: „Kompleks Naukowo-Dydaktyczny Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytet Rzeszowski”.
 5. Uchwała nr 286/05/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyrażenia zgody na komercyjne wykorzystanie infrastruktury powstałej w ramach projektu pod nazwą: „Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej”.
 6. Uchwała nr 287/05/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyrażenia zgody na komercyjne wykorzystanie infrastruktury powstałej w ramach projektu pod nazwą: „Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych”.
 7. Uchwała nr 288/05/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie realizacji projektu: „Przebudowa budynków dydaktycznych przy ul. Grunwaldzkiej 11 i 13 w Rzeszowie w  zakresie infrastruktury technicznej oraz przystosowanie budynków dla osób niepełnosprawnych".
 8. Uchwała nr 289/05/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie realizacji projektu: „Adaptacja części budynku mieszkalnego DS w Weryni dla potrzeb Wydziału Biotechnologii".
 9. Uchwała nr 290/05/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie realizacji projektu: „Przebudowa budynków dydaktycznych B1 przy ul. Jałowego 24 i B3 przy ul. Towarnickiego 3 w Rzeszowie w zakresie infrastruktury technicznej oraz przystosowanie budynków dla osób niepełnosprawnych".
 10. Uchwała nr 291/05/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie realizacji projektu: „Przebudowa pomieszczeń kuchennych i pomocniczych w budynku C7 przy ul. Marszałkowskiej 24A dla potrzeb Instytutu Fizjoterapii wraz z rozbudową infrastruktury komunikacyjnej – budowa windy i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych”.
 11. Uchwała nr 292/05/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie realizacji projektu: „Przebudowa budynku dydaktycznego C2 przy ul. Warszawskiej w Rzeszowie w zakresie infrastruktury technicznej oraz przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych”.
 12. Uchwała nr 293/05/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie aktualizacji Uchwały nr 654/06/2016 Senatu UR z dnia 30 czerwca 2016 r., zmienionej Uchwałą nr 109/02/82017 z dnia 23 lutego 2017 r., dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego: „Dostosowanie budynku D-1 dla potrzeb osób niepełnosprawnych – rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej wraz z budową windy i najazdami”.
 13. Uchwała nr 294/05/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 106/02/2017 Senatu UR z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji projektu: „Przebudowa budynku A1”.
 14. Uchwała nr 295/05/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 105/02/2017 Senatu UR z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji projektu: „Rozbudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku A0”.
 15. Uchwała nr 296/05/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2018-2025”.
 16. Uchwała nr 297/05/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie rozpoczęcia procedury nadania Profesorowi Shimonowi Redlichowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 17. Uchwała nr 298/05/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dra hab. Artura Czapigi na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 18. Uchwała nr 299/05/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie dr hab. n. med. inż. Doroty Bartusik-Aebisher na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 19. Uchwała nr 300/05/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie dr hab. n. o zdr. Moniki Binkowskiej-Bury na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 20. Uchwała nr 301/05/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie dr hab. n. o kult. fiz. Justyny Drzał-Grabiec na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 21. Uchwała nr 302/05/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie dra  hab. n. med. Davida Aebishera na stanowisku profesora nadzwyczajnego.


 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego przyjęte w dniu 28 czerwca 2018 roku

 

 1. Uchwała nr 303/06/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie terminów posiedzeń Senatu UR we wrześniu roku akademickiego 2017/2018 oraz w roku akademickim 2018/2019.
 2. Uchwała nr 304/06/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie oceny działalności Uniwersytetu, zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora oraz oceny działalności Rektora.
 3. Uchwała nr 305/06/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2018 rok.
 4. Uchwała nr 306/06/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 5. Uchwała nr 307/06/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr 3/09/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zasad pobierania opłat, określenia wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych odbywaniem studiów i opłat za usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania – w całości lub części – z tych opłat na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach wyższych w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 6. Uchwała nr 308/06/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr 159/06/2017 Senatu UR z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku finanse i rachunkowość, studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 7. Uchwała nr 309/06/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr 175/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26  września 2013 r. w sprawie uruchomienia, na Wydziale Ekonomii, studiów podyplomowych: przedsiębiorczość i edukacja ekonomiczna dla nauczycieli.
 8. Uchwała nr 310/06/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia, na Wydziale Pedagogicznym, studiów podyplomowych: diagnoza i terapia pedagogiczna.
 9. Uchwała nr 311/06/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w Sprawie utworzenia, na Wydziale Pedagogicznym, studiów podyplomowych: pedagogika człowieka dorosłego.
 10. Uchwała nr 312/06/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia, na Wydziale Socjologiczno-Historycznym, studiów podyplomowych: kultura chińska.
 11. Uchwała nr 313/06/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych na Wydziale Biologiczno-Rolniczym.
 12. Uchwała nr 314/06/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych na Wydziale Ekonomii.
 13. Uchwała nr 315/06/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych na Wydziale Filologicznym.
 14. Uchwała nr 316/06/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.
 15. Uchwała nr 317/06/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych na Wydziale Medycznym.
 16. Uchwała nr 318/06/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych na Wydziale Pedagogicznym.
 17. Uchwała nr 319/06/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych na Wydziale Sztuki.
 18. Uchwała nr 320/06/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie dostosowania i zatwierdzenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych prowadzonych na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 19. Uchwała nr 321/06/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zlecenia przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zadania w dziedzinie kształcenia pod nazwą: 4-Letnie Polonijne Studium Choreograficzne.
 20. Uchwała nr 322/06/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 108/02/2017 Senatu UR z dnia 23 lutego 2017 r. dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego: „Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne”.
 21. Uchwała nr 323/06/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Elżbiety Mazur na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 22. Uchwała nr 324/06/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Elżbiety Rokosz-Piejko na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 23. Uchwała nr 325/06/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dra hab. Mariusza Chrostka na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 24. Uchwała nr 326/06/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Anny Wal na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 25. Uchwała nr 327/06/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o zatrudnienie dra hab. inż. Krzysztofa Pancerza na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 26. Uchwała nr 328/06/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie dr hab. n. o zdr. Edyty Barnaś na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 27. Uchwała nr 329/06/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie dr hab. n. o zdr. Lidii Perenc na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 28. Uchwała nr 330/06/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie dra hab. n. med. Wojciecha Wąska na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 29. Uchwała nr 331/06/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie dra hab. Grzegorza Bonusiaka na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 30. Uchwała nr 332/06/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie ks. dra hab. Sławomira Zabraniaka na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 31. Uchwała nr 333/06/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Muzyki o zatrudnienie dr hab. Agnieszki Hoszowskiej-Jabłońskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 32. Uchwała nr 334/06/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Muzyki o zatrudnienie dra hab. Macieja Kanikuły na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 33. Uchwała nr 335/06/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Pedagogicznego o zatrudnienie prof. dra hab. Romana Pelczara na stanowisku profesora zwyczajnego.
 34. Uchwała nr 336/06/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Pedagogicznego o zatrudnienie dra hab. Piotra T. Nowakowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego. 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego przyjęte w dniu 20 września 2018 roku

 

 1. Uchwała nr 337/09/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyrażenia zgody na nadanie imienia Andrzeja Listwana placowi położonemu przy budynku E5 UR, przy ul. Dąbrowskiego 83
 2. Uchwała nr 338/09/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Rzeszowskiego
 3. Uchwała nr 339/09/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia Uniwersyteckiego Centrum Dydaktycznego (UCD) – podstawowej jednostki organizacyjnej UR niebędącej wydziałem
 4. Uchwała nr 340/09/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem UR
 5. Uchwała nr 341/09/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem UR
 6. Uchwała nr 342/09/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprostowania redakcyjnej omyłki w tekście załącznika nr 2 do Uchwały nr 440/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Prawa i Administracji
 7. Uchwała nr 343/09/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprostowania redakcyjnej omyłki w tekście załącznika nr 1 do Uchwały nr 13/09/2016 Senatu UR z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia opisu efektów kształcenia dla kierunku administracja, studia I stopnia o profilu praktycznym
 8. Uchwała nr 344/09/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie dostosowania i zatwierdzenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych: gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna oraz wychowanie fizyczne
 9. Uchwała nr 345/09/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie likwidacji studiów podyplomowych na Wydziale Socjologiczno-Historycznym
 10. Uchwała nr 346/09/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie likwidacji studiów podyplomowych na Wydziale Wychowania Fizycznego
 11. Uchwała nr 347/09/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmiany  Uchwały Senatu UR nr 505/06/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego: „Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne”
 12. Uchwała nr 348/09/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Statutowej
 13. Uchwała nr 349/09/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich 
 14. Uchwała nr 350/09/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów
 15. Uchwała nr 351/09/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów
 16. Uchwała nr 352/09/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego
 17. Uchwała nr 353/09/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora wizytującego
 18. Uchwała nr 354/09/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego
 19. Uchwała nr 355/09/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego
 20. Uchwała nr 356/09/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego
 21. Uchwała nr 357/09/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego
 22. Uchwała nr 358/09/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego
 23. Uchwała nr 359/09/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego


 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego przyjęte w dniu 25 października 2018 roku

 

 1. Uchwała nr 360/10/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 275/04/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2018/2019.
 2. Uchwała nr 361/10/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania Regulaminu zatrudniania i wynagradzania pracowników w Dwujęzycznym Liceum Uniwersyteckim im. Stanisława Barańczaka w Rzeszowie.
 3. Uchwała nr 362/10/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji ds. Budżetu i Finansów.
 4. Uchwała nr 363/10/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji ds. Kształcenia.
 5. Uchwała nr 364/10/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Statutowej.
 6. Uchwała nr 365/10/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich.
 7. Uchwała nr 366/10/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
 8. Uchwała nr 367/10/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie osobowym Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
 9. Uchwała nr 368/10/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni.
 10. Uchwała nr 369/10/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni.
 11. Uchwała nr 370/10/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni.
 12. Uchwała nr 371/10/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni.


 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego przyjęte w dniu 29 listopada 2018 roku

 

 1. Uchwała nr 372/11/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad powołania pierwszej Rady Uczelni.
 2. Uchwała nr 373/11/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Statucie UR.
 3. Uchwała nr 374/11/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Uniwersyteckiego Centrum Dydaktycznego (UCD).
 4. Uchwała nr 375/11/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zniesienia na Uniwersytecie Rzeszowskim kierunku studiów inżynieria bezpieczeństwa, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym.
 5. Uchwała nr 376/11/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia, na Wydziale Ekonomii, studiów podyplomowych: zarządzanie w administracji publicznej – studia menedżerskie.
 6. Uchwała nr 377/11/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta.
 7. Uchwała nr 378/11/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 8. Uchwała nr 379/11/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyznania Medalu Wielkiego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 9. Uchwała nr 380/11/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni.
 10. Uchwała nr 381/11/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji ds. Rozwoju.
 11. Uchwała nr 382/11/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
 12. Uchwała nr 383/11/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów.
 13. Uchwała nr 384/11/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie awansu profesorów nadzwyczajnych tytularnych na stanowisko profesora w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 14. Uchwała nr 385/11/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni.
 15. Uchwała nr 386/11/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni.
 16. Uchwała nr 387/11/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni.Uchwała nr 388/11/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni.

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r.

 

 1. Uchwała nr 389/12/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie awansu doktorów habilitowanych na stanowisko profesora uczelni.
 2. Uchwała nr 390/12/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie realizacji uprawnień akademickich w roku 2018/2019.
 3. Uchwała nr 391/12/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r.  w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego na 2018 rok.
 4. Uchwała nr 392/12/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale nr 276/04/2018 Senatu UR z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w roku akademickim 2019/2020 oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały.
 5. Uchwała nr 393/12/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na lata akademickie: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.
 6. Uchwała nr 394/12/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia Centrum Badań Regionalnych i Transgranicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 7. Uchwała nr 395/12/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na podejmowanie dodatkowych czynności zarobkowych przez Rektora UR.
 8. Uchwała nr 396/12/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów.
 9. Uchwała nr 397/12/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów.


Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 31 stycznia 2019 r.

 

 1. Uchwała nr 398/01/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale nr 372/11/2018 Senatu UR z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad powołania pierwszej Rady Uczelni.
 2. Uchwała nr 399/01/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2019 rok.
 3. Uchwała nr 400/01/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 31 tycznia 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale nr 391/12/2018 Senatu UR z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego na 2018 rok.
 4. Uchwała nr 401/01/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i  rodzajów stanowisk na UR oraz trybu i podmiotu dokonującego oceny.
 5. Uchwała nr 402/01/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zniesienia na Uniwersytecie Rzeszowskim kierunku studiów nauki o rodzinie, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym.
 6. Uchwała nr 403/01/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni.
 7. Uchwała nr 404/01/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni.Wstawił:Kruba Adrian 2019-02-05 08:41
Sporządził:Małgorzata Dworak   2019-02-05
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2019-02-05
Stronę obejrzano: 32852 razy
[+]