Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INNE » Wyniki akredytacji
Wyniki akredytacji

KIERUNKI STUDIÓW OCENIONE PRZEZ
PAŃSTWOWĄ KOMISJĘ AKREDYTACYJNĄ
W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM

W Uniwersytecie Rzeszowskim ocenie ma być poddane 27 kierunki studiów. Do dnia dzisiejszego akredytacji poddano 20 kierunków, z czego 18 uzyskało ocenę pozytywną (w tym 2 uzyskało zgodę na nadanie uprawnień), a 2 są w trakcie akredytacji. Akredytacji nie poddano jeszcze następujących kierunków studiów: archeologia; europeistyka, grafika; socjologia; turystyka i rekreacja; ochrona środowiska oraz biotechnologia. W październiku 2008 planuje się rozpoczęcie zajęć na kierunkach: architektura krajobrazu, technologia żywności i żywienia człowieka oraz administracja.

Według stanu na 20.03.2008r.

WydziałKierunekTermin wizytacji PKAOcena PKATermin kolejnej akredytacjiUchwała nr
z dnia
Biologiczno - Rolniczy
Pozytywna opinia Prezydium PKA nr 43/2005
z 10.02.2005 r. w sprawie utworzenia Wydziału Biologiczno-Rolniczego i prowadzenie kształcenia na tym wydziale na kierunku biologia i rolnictwo
Biologia
(studia na poziomie
I i II stoponia oraz jednolite studia magisterskie)
15-16.04.2004 r. warunkowa 2005/2006 933/2004
14 października 2004 r.
15.12.2005 r. pozytywna 2010/2011 39/2006
5 stycznia 2006 r.
Rolnictwo
(studia na poziomie zawodowym)
wniosek UR pozytywna opinia wniosku o uruchomienie studiów 3 letnich - 557/2002
14 listopada 2002 r.
25-26.10.2007 r. w trakcie akredytacji    
Ekonomii Ekonomia
(studia na poziomie
I i II stoponia)
27-28.05.2004 r. negatywna - 741/2004
9 września 2004 r.
odwołanie UR
z dn.30.09.2004 r.
zmiana oceny na warunkową 2005/2006 23/8/2004
25 listopada 2004 r.
- pozytywna 2008/2009 201/2006
16 marca 2006 r.
Filologiczny Filologia polska
(studia na poziomie magisterskim)
26-27.03.2004 r. pozytywna 2008/2009 723/2004
8 lipca 2004 r.
Filologia (rosyjska, angielska, germańska)
(studia na poziomie
I i II stopnia oraz jednolite studia mgr)
01-02.12.2005 r. pozytywna 2010/2011 148/2006
16 lutego 2006 r.
Matematyczno - Przyrodniczy Edukacja techniczno-informatyczna
(studia na poziomie
I i II stopnia oraz jednolite studia mgr)
12-13.05.2005 r. pozytywna 2010/2011 528/2005
22 września 2005 r.
Matematyka
(studia na poziomie magisterskim
i zawodowym)
28-29.10.2004 r. pozytywna 2009/2010 1242/2004
29 grudnia 2004 r.
Fizyka
(studia na poziomie
I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie)
03-04.04.2006 r. pozytywna 2010/2011 453/2006
22 czerwca 2006 r.
Fizyka techniczna
(studia na poziomie
I stopnia)
26-27.04.2006 r. pozytywna 2012/2013 508/2007
22 czerwca 2006 r.
Wydział Medyczny
Pozytywna opinia Prezydium PKA nr 239/2005
z 16.06.2005 r.
w sprawie utworzenia Wydziału Nauk
o Zdrowiu
i prowadzenie kształcenia na tym wydziale na kierunku fizjoterapia, pielęgniarstwo
i położnictwo
Fizjoterapia
(studia na poziomie magisterskim
i zawodowym)
4-5.11.2003 r. pozytywna 2008/2009 44/2004
29 stycznia 2004 r.
Pielęgniarstwo1
(studia na poziomie zawodowym)
wniosek UR pozytywna opinia wniosku o uruchomienie studiów 3 letnich - 234/2003
08 maja 2003 r.
19.07.2007 r. pozytywna 2009/2010 595/2007
5 lipca 2007 r.
Położnictwo2
(studia na poziomie zawodowym)
wniosek UR
z dn.02.06.2003 r.
pozytywna opinia wniosku o uruchomienie studiów 3 letnich - 621/2003
9 października 2003r.
29-30.10.2007 pozytywna 2013/2014 19/2008
31 stycznia 2008 r.
Pedagogiczno - Artystyczny
Pozytywna opinia Prezydium PKA nr 46/2005
z 10.02.2005 r.
w sprawie przekształcenia Wydziału Pedagogicznego
w Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
Pedagogika
(studia na poziomie magisterskim i zawodowym)
16-18.11.2003 r. warunkowa 2004/2005 246/2004
25 marca 2004 r.
24-25.04.2005 r. pozytywna 2009/2010 297/2005
30 czerwca 2005 r.
Edukacja artystyczna
w zakresie sztuki muzycznej

(studia na poziomie magisterskim
i zawodowym)

15-17.01.2003 r.
 
pozytywna 2007/2008 154/2003
21 marca 2003 r.
28-29.03.2008 Raport wysłany 07.02.08    
Edukacja artystyczna
w zakresie sztuk plastycznych

(studia na poziomie magisterskim)
15-17.01.2003 r. warunkowa 2003/2004 118/2003
13 marca 2003 r.
odwołanie UR
z dn.03.04.2003 r.
utrzymanie
w mocy uchwały 118/2003
z dn. 13.03.2003r.
(ocena warunkowa)
- 1/10/2003
22 maja 2003 r.
27.01.2004 r. pozytywna 2008/2009 273/2004
8 kwietnia 2004 r.
Prawa Prawo
(studia na poziomie magisterskim)
21-22.11.2003 r. warunkowa
(studia 5-letnie)
negatywna
(studia 2-letnie)
2004/2005 287/2004
8 kwietnia 2004 r.
12-13.04.2005 r. pozytywna
(studia 5-letnie)
2009/2010 166/2005
19 maja 2005 r.
Socjologiczno - Historyczny Archeologia   Raport wysłany 26.03.08    

Politologia
(studia na poziomie
I stopnia)
18-19.10.2005 r. pozytywna 2010/2011 27/2006
5 stycznia 2006 r.
Historia
(jednolite studia magisterskie)
26-27.05.2006 r. pozytywna 2011/2012 576/2006
7 września 2006 r.

Wychowania Fizycznego
Pozytywna opinia Prezydium PKA nr 1052/2004
z 18.11.2004 r.
w sprawie utworzenia Wydziału Wychowania Fizycznego
i prowadzenie kształcenia na tym wydziale na kierunku wychowanie fizyczne
Wychowanie Fizyczne
(studia na poziomie magisterskim
i zawodowym)
16-17.10.2002 r. negatywna - 572/2002
12 grudnia 2002 r.
odwołanie UR
z dn.30.12.2002 r.
utrzymanie w mocy uchwały 572/2002 z dnia 12.12.2002r
(ocena negatywna)
- 1/6/2003
9 stycznia 2003 r.
wniosek UR
z dn.17.06.2003 r.
pozytywna opinia wniosku o przywrócenie uprawnień do prowadzenia studiów
3 letnich
- 118/2004
26 luty 2004 r.
4-5.11.2004 r. pozytywna opinia wniosku o przywrócenie uprawnień do prowadzenia studiów
2 letnich
- 1052/2004
18 listopada 2004 r.
Międzywydziałowy Instytut Filozofii Filozofia
(studia na poziomie magisterskim oraz
II stopnia)
21.10.2004 r. pozytywnie zaopiniowany wniosek
o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów
5 letnich mgr
- 1082/2004
18 listopada 2004 r.
08.06.2005 r.
pozytywnie zaopiniowany wniosek
o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów
mgr uzup.
 
   
  1. Akredytacja Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego na okres 3 lat - certyfikat nr 29/II/2007 z 23 listopada 2007 r. - wizytacja w dniu 19.07.2007r.
  2. Akredytacja Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego na okres 3 lat - certyfikat nr 30/II/2007 z 23 listopada 2007 r. - wizytacja w dniu 19.07.2007r.

Wstawił:Szczęsny Jan 2008-03-21 10:35
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2008-03-21
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2008-03-21
Stronę obejrzano: 127294 razy
[+]