Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STRUKTURA UR » Wydziały » Wydział Sztuki
Wydział Sztuki

 

Instytut Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Rzeszowskim należy do kierunków, które pomimo stosunkowo krótkiej historii istnienia znacząco zapisały się, tak w strukturze uczelni, jak i w środowisku artystycznym miasta i regionu. Kadra ISP, reprezentująca wysoki poziom artystyczny i pedagogiczny stara się wypracować się optymalne metody kształcenia i twórczego rozwoju studentów.

Usytuowanie naszego instytutu na ziemiach pogranicza , stawia przed artystami - pedagogami szczególnie wyzwania i jednocześnie pobudza do szerszego spojrzenia na aktualne przejawy sztuki co sprzyja kształtowaniu artystycznej tożsamości przyszłych twórców.

Kierunek powstał w 1995 roku .Utworzono Zakład Wychowania Plastycznego, który stał się częścią składową Instytutu Pedagogiki w ramach Wydziału Pedagogicznego. Studenci na kierunku "pedagogika" uzyskali możliwość wyboru specjalności " wychowanie plastyczne". Były to studia 3-letnie zawodowe dzienne. Rok 1997 był przełomowy dla Zakładu, który przekształcił się w Instytut Wychowania Plastycznego. Zaistniała potrzeba powołania nowego kierunku, gdyż wzrastało zainteresowanie młodzieży z regionu chcących podjąć studia o takim profilu , a badania dotyczące poziomu kształcenia plastyki szkół podstawowych województwa rzeszowskiego wykazały znaczące braki w kwalifikacjach nauczycieli.

W kolejny rok akademickim instytut uzyskał prawa do 5-letnich studiów magisterskich. Od października 1999 roku IWP kształci młodzież również w systemie zaocznym, a także zgodnie z reformą szkolnictwa podstawowego uruchomił 3-semestralne studia podyplomowe " Sztuka w zakresie edukacji plastycznej" ( obecnie "Plastyka") dla osób posiadający dyplom magisterski studiów pedagogicznych. Wszystko to zaowocowało dalszymi zmianami - przekształcenie się w Instytut Sztuk Pięknych i od roku akademickiego 1998/1999 otrzymaniem siedziby w Krasnem k. Rzeszowa.

Dyrektorami ISP od początku istnienia byli: prof. Stanisław Górecki, prof. Tadeusz Nuckowski, prof. Irena Popiołek - Rodzińska, prof. Jadwiga Szmyd - Sikora a obecnie prof. Józef Jerzy Kierski.

Absolwenci naszego instytutu po ukończeniu studiów nadal są aktywni twórczo - mają swoje indywidualne wystawy, biorą udział w wystawach zbiorowych, krajowych i zagranicznych, otrzymują nagrody i wyróżnienia w konkursach i przeglądach plastycznych, są stypendystami MKiS.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w biurach projektowych, agencjach reklamy, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i liceach, pracują jako instruktorzy terapii zajęciowych lub są animatorami w ośrodkach kultury.

 


Wstawił:Szczęsny Jan 2008-01-05 12:18
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2008-01-05
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2008-01-05
Stronę obejrzano: 23289 razy
[+]