Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Administracja
Administracja

Biuro Rektora tel. 872 10 10
Rzecznik 
Dr Maciej Ulita

tel. 872 11 01
tel. kom. 601 199 880

e-mail: mulita@ur.edu.pl

p.o. Kanclerz
mgr inż. Barbara Oskroba
tel. 872 10 08
fax. 852 21 02
e-mail: kanclerz@ur.edu.pl
Zastępca Kanclerza
mgr inż. arch. Piotr Ochab
tel. 872 10 15
e-mail: pochab@ur.edu.pl
Zastępca Kanclerza - Kwestor 
mgr Marzena Filipek
tel. 872 10 09
e-mail: kwestorur@ur.edu.pl
Audytor
mgr Bożena Kot

tel. 872 12 19
e-mail: audytor@ur.edu.pl

Inspektor Ochrony Danych Uniwersytetu Rzeszowskiego
mgr Krystian Antochów

 

tel. +48 17 872 34 39
         +48 17 872 36 46

e-mail: antochow@ur.edu.pl

Główny specjalista ds legislacyjnych
mgr Kinga Bieniasz 
tel. 872 1177
e-mail: kinbien@ur.edu.pl
Biuro ds. Wspomagania Rozwoju
Uniwersytetu Rzeszowskiego
tel. 872 10 03
872 12 72
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych tel. 872 10 31
Biuro Karier tel. 872 10 27
e-mail: kariera@ur.edu.pl
Biuro Projektów 17 872 11 84
pok. 024
Dział Informacji i Promocji tel. 872 10 26
e-mail: info@ur.edu.pl
Dział Inwentaryzacji i Likwidacji
Składników Majątkowych
tel. 872 14 28
Dział Inwestycji i Remontów tel. 17 872 1059
Dział Jakości i Akredytacji tel. 17 872 10 45
fax. +48 17 872 10 56
e-mail: jakosc@ur.edu.pl
Dział Kształcenia

tel. 872 10 24
tel/fax. 872 10 25
e-mail: ksztalcenie@ur.edu.pl

Dział Nauki tel. 872 10 22
e-mail: dznauki@ur.edu.pl
Dział Spraw Osobowych pok. 14 - tel. 872 10 43
pok. 17 - tel. 872 10 41
pok. 18 - tel. 872 10 42
e-mail: kadry@ur.edu.pl
Dział Techniczny

bud. A3, pok. 34, tel. +48 17 872 10 60

Dział Współpracy z Zagranicą tel:/fax: 872 10 71
tel.: 872 10 23
e-mail: dzwz@ur.edu.pl
Dział Zamówień Publicznych e-mail: org@ur.edu.pl
tel. 872 10 18,
tel./fax 872 12 62
Inspektorat BHP
i Ochrony Przeciwpożarowej

e-mail: bihp@ur.edu.pl
tel. 17 861 4016, 4017
ul.M.Ćwiklińskiej 2c
bud. D6 "Hilton" p.14,13

Kancelaria

tel. 17 872 10 29
Kwestura
Pełnomocnik Prorektora
ds. Domów Studenckich

mgr Tadeusz Marut
tel.: 872-2400
fax: 872-2277
email: dslaura@ur.edu.pl
Dział Organizacyjno - Prawny tel. 17 872 10 93
tel./fax 17 872 12 87
Specjalista ds. Aparatury
mgr Justyna Zięba

tel. 17 872 10 28
e-mail: jzieba@ur.edu.pl

Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej tel. 17 872 10 88
Specjalista ds. Obronnych
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji
Niejawnych
tel. 872 19 58
Uniwersyteckie Centrum Informatyzacji tel. 872 12 02
Uniwersyteckie Centrum
Transferu Technologii

sekretariat tel.17 851 87 19

dyrektor tel. 17 851 85 50

e-mail: uctt@ur.edu.pl
Zespół Radców Prawnych tel. 17 872 10 06

Wstawił:Kruba Adrian 2018-12-10 08:32
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2018-12-10
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2018-12-10
Stronę obejrzano: 85379 razy
[+]