Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 29.11.2018 r.
29.11.2018 r.

 

Porządek obrad posiedzenia

Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

w dniu 29 listopada 2018 r.

 

 

1.    Głosowanie w sprawie nadania Profesorowi Shimonowi Redlichowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego.

2.    Wniosek o przyznanie Profesorowi Michaelowi B. Ranke Medalu Wielkiego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

3.    Sprawy osobowe.

4.    Uchwała w sprawie awansu profesorów nadzwyczajnych tytularnych na stanowisko profesora w Uniwersytecie Rzeszowskim.

5.    Zmiany w składach osobowych senackich komisji.

6.    Przyjęcie uchwały w sprawie zasad powołania pierwszej Rady Uczelni.

7.    Zatwierdzenie zmian w Statucie Uniwersytetu Rzeszowskiego.

8. Sprawa utworzenia w strukturze UR Uniwersyteckiego Centrum Dydaktycznego (UCD) – będącego pozawydziałowym centrum dydaktycznym.

9. Projekt uchwały w sprawie zniesienia na Uniwersytecie Rzeszowskiem kierunku studiów: inżynieria bezpieczeństwa (studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym).

10.   Wniosek Rady Wydziału Ekonomii o utworzenie studiów podyplomowych: zarządzanie w administracji publicznej – studia menedżerskie.

11.      Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru audytora badającego sprawozdanie finansowe UR.

 

12.     Sprawy różne.

 


Wstawił:Kruba Adrian 2018-12-06 08:42
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2018-12-06
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2018-12-06
Stronę obejrzano: 9314 razy
[+]