Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INNE » Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Ginekologii i Położnictwa w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej31.10.2018 12:19

Termin składania dokumentów: 30.11.2018


Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Ortopedii i Traumatologii w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej18.10.2018 15:15

Termin składania dokumentów: 19.11.2018


Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Ortopedii i Traumatologii w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej18.10.2018 15:11

Termin składania dokumentów: 19.11.2018


Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Fotomedycyny i Chemii Fizykalnej w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej08.10.2018 14:19

Termin składania dokumentów: 07.11.2018


Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich można znaleźć na stronie głównej Uniwersytetu Rzeszowskiego pod adresem:

http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/praca/konkursy

 

 

<iframe src="http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/praca/konkursy">...</iframe>

 


Wstawił:Madej Krzysztof 2018-10-31 12:37
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2018-10-31
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2018-10-31
Stronę obejrzano: 128584 razy
[+]