Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Skład Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Skład Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

na kadencję 2016-2020

(wrzesień 2018 r.)

 

Rektor

 1. Prof. dr hab. Sylwester Czopek

 

Prorektorzy

 1. Prof. dr hab. Marek Koziorowski
 2. Dr hab. Wojciech Walat, prof. UR
 3. Dr hab. Grzegorz Ślusarz, prof. UR
 4. Dr hab. Józef Cebulski, prof. UR

 

Wydział Biologiczno-Rolniczy

 1. Prof. dr hab. inż. Czesław Puchalski (dziekan)
 2. Prof. dr hab. inż. Dorota Bobrecka-Jamro
 3. Prof. dr hab. Krzysztof Kukuła
 4. Dr inż. Grażyna Gajdek
 5. (wakat)

 

Wydział Biotechnologii

 1. Dr hab. Maciej Wnuk, prof. UR (dziekan)
 2. Dr hab. Robert Pązik, prof. UR
 3. Dr Małgorzata Kus-Liśkiewicz
 4. Stud. Wiktoria Hendzel

 

Wydział Ekonomii

 1. Dr hab. inż. Ryszard Kata, prof. UR (dziekan)
 2. Dr hab. Alina Szewc-Rogalska, prof. UR
 3. Dr inż. Bogdan Wierzbiński
 4. (wakat)

 

Wydział Filologiczny

 1. Dr hab. Zenon Ożóg, prof. UR (dziekan)
 2. Dr hab. Magdalena Rabizo-Birek, prof. UR
 3. Dr hab. Agnieszka Uberman, prof. UR
 4. Dr Małgorzata Dziedzic
 5. Stud. Roberta Kantor

 

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 1. Prof. dr hab. Ołeh Łopuszański (dziekan)
 2. Dr hab. Jan Bazan, prof. UR
 3. Dr hab. Małgorzata Sznajder, prof. UR
 4. Dr Anna Szpila
 5. Stud. Sebastian Rzeszutek

 

Wydział Medyczny

 

 •  
  1. Dr Grzegorz Magoń
  2. (wakat)
  1. Dr hab. Mirosław Dymon, prof. UR (dziekan)
  2. Dr hab. Leszek Suszycki, prof. UR
  3. Dr Tomasz Zając
  4. (wakat)
  1. Dr hab. Ryszard Pęczkowski, prof. UR (dziekan)
  2. Ks. dr hab. Janusz Miąso, prof. UR
  3. Dr Aleksandra Mach
  4. Stud. Marcelina Misiewicz
  1. Dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR (dziekan)
  2. Dr hab. Jan Olszewski, prof. UR
  3. Dr Marcin Niemczyk
  4. Stud. Sebastian Czechowicz
  1. Dr hab. Paweł Grata, prof. UR (dziekan)
  2. Prof. dr hab. Zdzisław Budzyński
  3. (wakat)
  4. Dr Katarzyna Trybała-Zawiślak
  5. (wakat)
  1. Dr hab. Antoni Nikiel, prof. UR (dziekan)
  2. (wakat)
  3. Dr hab. Józef J. Kierski, prof. UR
  4. Dr Anna Steliga
  5. Stud. Sebastian Laszczyk
  1. Prof. dr hab. Wojciech Czarny (dziekan)
  2. Dr hab. Paweł Król, prof. UR
  3. Dr Wojciech Bajorek
  4. Stud. Dominika Przywara
  1. Mgr Jakub Łojczyk
  1. Dr Sławomir Schultis
  1. Mgr Kinga Bieniasz
  2. Mieczysław Piekarz
  3. Halina Tomaszek
 • 30.  Prof. dr hab. n. med. Sławomir Snela
  31.  Dr hab. n. med. Maciej Machaczka, prof. UR

   

   

  Wydział Muzyki

   

  Wydział Pedagogiczny

   

  Wydział Prawa i Administracji

   

  Wydział Socjologiczno-Historyczny

   

  Wydział Sztuki

   

  Wydział Wychowania Fizycznego

   

  Przedstawiciel doktorantów

   

  Przedstawiciel jednostek pozawydziałowych

   

  Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

   

  Uczestnicy posiedzeń z głosem doradczym

  Mgr inż. Barbara Oskroba – p.o. Kanclerz UR

  Mgr Marzena Filipek – Kwestor UR

  Dr Bożena Jaskowska – Dyrektor Biblioteki UR

  Prof. dr hab. Mariola Wierzbicka – Związek Zawodowy Pracowników Nauki

          Dr hab. inż. Jan Buczek – NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Rzeszowskiego
       Mgr Bogusław Berdel – Związek Nauczycielstwa Polskiego na Uniwersytecie Rzeszowskim

   

  Stali goście Senatu

  Prof. dr hab. Aleksander Bobko
       Prof. dr hab. Stanisław Uliasz

  Mgr Bożena Kot – audytor

  Dr Mateusz Hołojuch – Dyrektor Wydawnictwa

  Stud. Kamila Sikorska – Przewodnicząca Samorządu Studentów UR

  Mgr Patryk Kosowski  – Przewodniczący Samorządu Doktorantów UR

   

   

   

   

   


  Wstawił:Madej Krzysztof 2018-10-09 13:18
  Sporządził:Małgorzata Dworak   2018-10-09
  Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2018-10-09
  Stronę obejrzano: 190197 razy
  [+]