Biuletyn Informacji Publicznej
Rejestr zmian

TOP » PRAWO » Regulaminy » Pomoc materialna dla studentów i doktorantów » Stypendia dla studentów/doktorantów cudzoziemców » Stypendia dla cudzoziemców w r.ak 2018/2019
STUDENCI – CUDZOZIEMCY – STYPENDIA

STUDENCI – CUDZOZIEMCY – STYPENDIA

 1. STUDENCI-CUDZOZIEMCY  mogą otrzymywać świadczenia pomocy materialnej w formie:
 1. stypendium socjalne/w zwiększonej wysokości z tytułu zakwaterowania w domu studenta lub obiekcie innym niż dom studenta
 2. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
 3. stypendium rektora dla najlepszych studentów
 4. zapomoga
 5. stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia

 

 1. ZGODNIE OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI O ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ STUDENCI CUDZOZIEMCY ZGODNIE Z WYKAZEM STANOWIĄCYM ZAŁ. NR 18 DO OBOWIĄZUJĄCEGO REGULAMINU:

WYKAZ ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ, O KTÓRE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ STUDENCI – CUDZOZIEMCY

 

 1. Studenci – cudzoziemcy, którzy ubiegają się o świadczenia pomocy materialnej mają obowiązek złożyć wszystkie dokumenty określone w niniejszym Regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UR – dostępny na stronie internetowej:

http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-dla-studentow/regulamin-2018-2019

 

 1. W przypadku dokumentów przedstawionych przez studenta – cudzoziemca do wniosku
  o przyznanie świadczenia pomocy materialnej sporządzonych w języku innym niż język polski, należy dołączyć ich tłumaczenia  przez tłumacza przysięgłego.

 

 1. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:
 1. dla stypendium socjalnego oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych:
 1. dla studentów ubiegających się o świadczenia pomocy materialnej na SEMESTR ZIMOWY danego roku akad.
 • do 15 czerwca dla studentów II roku studiów i wyżej,
 • do 5 października dla studentów przyjętych na I rok studiów,
 1. dla studentów ubiegających się o świadczenia pomocy materialnej na SEMESTR LETNI danego roku akad.
 • do 31 stycznia,
 • do 5 marca dla studentów przyjętych na I rok studiów w semestrze letnim.
 1. dla stypendium Rektora dla najlepszych studentów:
 • do 5 października,
 • do 5 marca w przypadku kierunków studiów, dla których rok studiów rozpoczyna się od semestru letniego danego roku akademickiego.
 1. Zapomoga
 • w trakcie roku akademickiego w przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących kryterium do przyznania zapomogi zgodnie z Regulaminem

 

 1. Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia
 •  do 31 lipca .

 

 

 

 1. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

 


Wstawił:Madej Krzysztof 2018-10-05 09:41
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2018-10-05
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2018-10-05
Stronę obejrzano: 141 razy
[+]