Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 20.09.2018 r.
20.09.2018 r.

 

Z OBRAD SENATU

 

Podczas pierwszego po wakacjach, wrześniowego posiedzenia (20 września br.) Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego obradował, m.in., nad następującymi kwestiami:

§   nowych zatrudnień (wnioski rady wydziałów: Biotechnologii, Medycznego, Sztuki, Pedagogicznego, Socjologiczno-Historycznego);

§   zmian w składach osobowych senackich komisji;

§   sprawią nadania imienia Andrzeja Listwana placowi położonemu przy budynku E5 UR, przy ul. Dąbrowskiego 83 w Rzeszowie (Senat wyraził pozytywną opinię, wnioskodawcą była Rada Miasta Rzeszowa);

§   zmianami w Statucie Uniwersytetu Rzeszowskiego (rozszerzenie grupy pracowników UR o pracowników liceum uniwersyteckiego);  

§   powołaniem w strukturze UR Uniwersyteckiego Centrum Dydaktycznego - podstawowej jednostki organizacyjnej niebędącej wydziałem;

§   zatwierdzeniem Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego;

§   dostosowanie i zatwierdzenia opisów efektów kształcenia dla studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Wychowania Fizycznego;

§   likwidacja poszczególnych kierunków studiów podyplomowych, prowadzonych na Wydziale Socjologiczno-Historycznym oraz na Wydziale Wychowania Fizycznego.

 

Na koniec, w sprawach różnych, JM Rektor prof. dr hab. Sylwester Czopek wystąpił z informacjami dotyczącymi zmian ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

 


Wstawił:Madej Krzysztof 2018-09-27 15:08
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2018-09-27
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2018-09-27
Stronę obejrzano: 6126 razy
[+]