Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Skład Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Skład Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

na kadencję 2016-2020

(wrzesień 2018 r.)

 

Rektor

 

 1. Prof. dr hab. Sylwester Czopek

 

Prorektorzy

 

 1. Prof. dr hab. Marek Koziorowski
 2. Dr hab. Wojciech Walat, prof. UR
 3. Dr hab. Grzegorz Ślusarz, prof. UR
 4. Dr hab. Józef Cebulski, prof. UR

 

Wydział Biologiczno-Rolniczy

 

 1. Prof. dr hab. inż. Czesław Puchalski (dziekan)
 2. Prof. dr hab. inż. Dorota Bobrecka-Jamro
 3. Prof. dr hab. Krzysztof Kukuła
 4. Dr inż. Grażyna Gajdek
 5. (wakat)

 

Wydział Biotechnologii

 

 1. Dr hab. Maciej Wnuk, prof. UR (dziekan)
 2. Dr hab. Robert Pązik, prof. UR
 3. Dr Małgorzata Kus-Liśkiewicz
 4. Stud. Wiktoria Hendzel

 

Wydział Ekonomii

 

 1. Dr hab. inż. Ryszard Kata, prof. UR (dziekan)
 2. Dr hab. Alina Szewc-Rogalska, prof. UR
 3. Dr inż. Bogdan Wierzbiński
 4. (wakat)

 

Wydział Filologiczny

 

 1. Dr hab. Zenon Ożóg, prof. UR (dziekan)
 2. Dr hab. Magdalena Rabizo-Birek, prof. UR
 3. Dr hab. Agnieszka Uberman, prof. UR
 4. Dr Małgorzata Dziedzic
 5. Stud. Roberta Kantor

 

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 

 1. Prof. dr hab. Ołeh Łopuszański (dziekan)
 2. Dr hab. Jan Bazan, prof. UR
 3. Dr hab. Małgorzata Sznajder, prof. UR
 4. Dr Anna Szpila
 5. Stud. Sebastian Rzeszutek

 

 

Wydział Medyczny

 

      29.  Prof. dr hab. n. med. Artur Mazur (dziekan)
      30.  Prof. dr hab. n. med. Sławomir Snela
      31.  Dr hab. n. med. Maciej Machaczka, prof. UR

 1. Dr Grzegorz Magoń
 2. (wakat)

 

Wydział Muzyki

 

 1. Dr hab. Mirosław Dymon, prof. UR (dziekan)
 2. Dr hab. Leszek Suszycki, prof. UR
 3. Dr Tomasz Zając
 4. (wakat)

 

Wydział Pedagogiczny

 

 1. Dr hab. Ryszard Pęczkowski, prof. UR (dziekan)
 2. Ks. dr hab. Janusz Miąso, prof. UR
 3. Dr Aleksandra Mach
 4. Stud. Marcelina Misiewicz

 

Wydział Prawa i Administracji

 

 1. Dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR (dziekan)
 2. Dr hab. Jan Olszewski, prof. UR
 3. Dr Marcin Niemczyk
 4. Stud. Sebastian Czechowicz

 

Wydział Socjologiczno-Historyczny

 

 1. Dr hab. Paweł Grata, prof. UR (dziekan)
 2. Prof. dr hab. Zdzisław Budzyński
 3. (wakat)
 4. Dr Katarzyna Trybała-Zawiślak
 5. (wakat)

 

Wydział Sztuki

 

 1. Dr hab. Antoni Nikiel, prof. UR (dziekan)
 2. (wakat)
 3. Dr hab. Józef J. Kierski, prof. UR
 4. Dr Anna Steliga
 5. Stud. Sebastian Laszczyk

 

Wydział Wychowania Fizycznego

 

 1. Prof. dr hab. Wojciech Czarny (dziekan)
 2. Dr hab. Paweł Król, prof. UR
 3. Dr Wojciech Bajorek
 4. Stud. Dominika Przywara

 

Przedstawiciel doktorantów

 

 1. Mgr Jakub Łojczyk

 

Przedstawiciel jednostek pozawydziałowych

 

 1. Dr Sławomir Schultis

 

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

 

 1. Mgr Kinga Bieniasz
 2. Mieczysław Piekarz
 3. Halina Tomaszek

 

Uczestnicy posiedzeń z głosem doradczym

 

Mgr inż. Barbara Oskroba – p.o. Kanclerz UR

Mgr Marzena Filipek – Kwestor UR

Dr Bożena Jaskowska – Dyrektor Biblioteki UR

Prof. dr hab. Mariola Wierzbicka – Związek Zawodowy Pracowników Nauki

Mgr Bogusław Berdel – Związek Nauczycielstwa Polskiego na Uniwersytecie Rzeszowskim

 

Stali goście Senatu

 

Prof. dr hab. Aleksander Bobko
     Prof. dr hab. Stanisław Uliasz

Mgr Bożena Kot – audytor

Dr Mateusz Hołojuch – Dyrektor Wydawnictwa

Stud. Kamila Sikorska – Przewodnicząca Samorządu Studentów UR

Mgr Patryk Kosowski  – Przewodniczący Samorządu Doktorantów UR

 

 

 

 

 


Wstawił:Madej Krzysztof 2018-09-13 12:46
Sporządził:Małgorzata Dworak   2018-09-13
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2018-09-13
Stronę obejrzano: 203059 razy
[+]