Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STRUKTURA UR » Wydziały » Wydział Biotechnologii
Zamiejscowy Wydział Biotechnologii

Dziekanat Wydziału:
ul. Sokołowska 26
36-100 Kolbuszowa
tel./fax: +48 17 744 56 27
e-mail: instbiot@univ.rzeszow.pl

 

Władze Zamiejscowego Wydziału Biotechnologii

Dziekan
Prof. UR dr hab. inż. Igor Z. Zubrzycki
tel. 017 744 56 33

Prodziekani:
Prodziekan ds. Nauki
Prof. UR dr hab. Marek Koziorowski
tel. 017 744 56 36

Prodziekan ds. Dydaktyki
Dr inż. Halina Miara
tel. 017 744 56 26


W skład Wydziału wchodzą następujące Zakłady, Katedra i Pracownia:

Na Wydziale zatrudnionych jest 31 nauczycieli akademickich: 9 samodzielnych pracowników naukowych w tym 1 profesor tytularny, 3 doktorów, 19 magistrów oraz 8 pracowników inżynieryjno-technicznych.


Historia Wydziału

Z dniem 1.XI 2005 r. został powołany Zamiejscowy Wydział Biotechnologii z siedzibą w Weryni k. Kolbuszowej, powstały na bazie istniejącego od 2002r. Instytutu Biotechnologii.


Wydział prowadzi studia dzienne na kierunku Biotechnologia:

  • studia I-stopnia
  • studia II-stopnia
  • studia I-stopnia na kierunku Biologia, specjalność Agrobiologia do wygaśnięcia


Współpraca naukowa

Poszczególne jednostki Wydziału Biotechnologii współpracują z : University of Cape Town (RPA), AWF Katowice, Wydziałem Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, Zakładem Lokalnych Regulacji Fizjologicznych Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, Katedrą Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa SGGW w Warszawie, Instytutem Roślin Leczniczych w Poznaniu, Katedrą Biochemii i Biotechnologii Zwierząt UWM w Olsztynie, Centrum Genetyki Molekularnej GIF-sur-Yvette (Francja), Instytutem Roślin PAN w Krakowie oraz Instytutem Zootechniki w Balicach k. Krakowa, Laboratorium Genetyki i Mikrobiologii Mycobacterium Centrum Biologii Medycznej PANw Łodzi; INRA, Laboratoire de Biologie Cellulaire, Wersal/Paryż, Francja; Inst. Biologii Eksperymentalnej Roślin, Uniwersytet Warszawski; Inst. Biochemii i Biol. Molekularnej, Uniwersytet Wrocławski; Inst. Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie.

 

 


Wstawił:Szczęsny Jan 2008-01-14 14:47
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2007-06-22
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2007-06-22
Stronę obejrzano: 45469 razy
[+]