Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STRUKTURA UR » Wydziały » Wydział Filologiczny
Wydział Filologiczny

Dziekanat Wydziału:
ul. Rejtana 16 B
35-959 Rzeszów
tel. +48 17 872 12 05,
+48 17 872 12 06
e-mail: dziefil@ur.edu.pl

Władze wydziału
Dziekan

dr hab. Zenon OŻÓG prof. UR

Prodziekani
Dr hab. Kazimierz MACIĄG prof. UR
Dr hab. Agnieszka UBERMAN prof. UR
Dr Kazimierz SUROWIEC

Strona wydziału
http://www.ur.edu.pl/wydzialy/filologiczny

Struktura wydziału:

 


Wstawił:Szczęsny Jan 2018-05-17 14:53
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2018-05-17
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2018-05-17
Stronę obejrzano: 23829 razy
[+]