Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Uchwały » 2018
UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego podjęte w roku 2018

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25.01.2018 r

 

 1. Uchwała nr 226/01/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia, na Wydziale Prawa i Administracji, studiów podyplomowych: odpowiedzialność karna i karno-skarbowa funkcjonariusza publicznego.
 2. Uchwała nr 227/01/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kształcenia studentów Wydziału Medycznego UR na kierunku lekarskim w ramach tzw. English Division.
 3. Uchwała nr 228/01/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprostowania redakcyjnej omyłki w treści załącznika nr 1 do Uchwały nr 80/01/2017 Senatu UR z dnia 26  stycznia 2017 r. (w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w tekście załącznika nr 8 do Uchwały nr 441/06/2012 Senatu UR z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Socjologiczno-Historycznym).
 4. Uchwała nr 229/01/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zniesienia na Uniwersytecie Rzeszowskim kierunku studiów europeistyka, studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 5. Uchwała nr 230/01/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nadania Medalu Wielkiego Uniwersytetu Rzeszowskiego Prezydentowi Miasta Rzeszowa Tadeuszowi Ferencowi.
 6. Uchwała nr 231/01/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji ds. Budżetu i Finansów.
 7. Uchwała nr 232/01/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Statutowej.
 8. Uchwała nr 233/01/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
 9. Uchwała nr 234/01/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie osobowym Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
 10. Uchwała nr 235/01/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr  hab. Doroty Osuchowskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 11. Uchwała nr 236/01/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o  zatrudnienie dr hab. Wioletty Zawitkowskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

 


Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 22.02.2018 r.

 

 1. Uchwała nr 237/02/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku agroleśnictwo, studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 2. Uchwała nr 238/02/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Biologiczno-Rolniczym kierunku studiów agroleśnictwo, studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 3. Uchwała nr 239/02/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku logistyka w sektorze rolno-spożywczym, studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 4. Uchwała nr 240/02/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Biologiczno-Rolniczym kierunku studiów logistyka w sektorze rolno-spożywczym, studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 5. Uchwała nr 241/02/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 6. Uchwała nr 242/02/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Biologiczno-Rolniczym kierunku studiów odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 7. Uchwała nr 243/02/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku jazz i muzyka rozrywkowa, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym
 8. Uchwała nr 244/02/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia kierunku studiów jazz i muzyka rozrywkowa, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym
 9. Uchwała nr 245/02/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku komunikacja międzykulturowa, studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 10. Uchwała nr 246/02/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Socjologiczno-Historycznym kierunku studiów komunikacja międzykulturowa, Studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 11. Uchwała nr 247/02/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku turystyka historyczna i kulturowa, studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 12. Uchwała nr 248/02/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Socjologiczno-Historycznym kierunku studiów turystyka historyczna i kulturowa, studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 13. Uchwała nr 249/02/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 139/05/2017 Senatu UR z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w roku akademickim 2018/2019
 14. Uchwała nr 250/02/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego: „Interdyscyplinarne Centrum Badań Przedklinicznych i Klinicznych”
 15. Uchwała nr 251/02/2018  Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego: „Termomodernizacja budynku Instytutu Fizjoterapii przy ul. Marszałkowskiej 24a w Rzeszowie”
 16. Uchwała nr 252/02/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o zatrudnienie dra hab. Rafała Hakalli na stanowisku profesora nadzwyczajnego
Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29.03.2018 r.

 

 1. Uchwała nr 253/03/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kandydatur do odznaczeń państwowych
 2. Uchwała nr 254/03/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kandydatur do Medali Komisji Edukacji Narodowej
 3. Uchwała nr 255/03/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kandydatury do nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 4. Uchwała nr 256/03/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nadania imienia Profesora Stefana Reczka sali nr 110 w budynku A1 UR przy ul. Rejtana 16c
 5. Uchwała nr 257/03/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie warunków i trybu przyjmowania na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019
 6. Uchwała nr 258/03/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 139/05/2017 Senatu UR z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w roku akademickim 2018/2019
 7. Uchwała nr 259/03/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w tekście Uchwały nr 191/10/2017 Senatu UR z dnia 26 października 2017r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2017/2018
 8. Uchwała nr 260/03/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego dotycząca zmian w Uchwale nr 102/02/2017 Senatu UR z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wytycznych dotyczących projektowania programów kształcenia na studiach wyższych
 9. Uchwała nr 261/03/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprostowania redakcyjnych omyłek w treści załączników nr 2 i nr 3 do Uchwały nr 520/06/2015 Senatu UR z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniającej Uchwałę nr 437/06/2012 Senatu UR w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym
 10. Uchwała nr 262/03/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprostowania redakcyjnej omyłki w tekście załącznika nr 9 do Uchwały nr 438/06/2012 Senatu UR z 21 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Medycznym
 11. Uchwała nr 264/03/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Rzeszowskiego
 12. Uchwała nr 265/03/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji ds. Kształcenia
 13. Uchwała nr 266/03/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji ds. Rozwoju
 14. Uchwała nr 267/03/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Statutowej
 15. Uchwała nr 268/03/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji ds. Nauki
 16. Uchwała nr 269/03/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Wydziału Biotechnologii o zatrudnienie dr hab. Anny Lewińskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego
 17. Uchwała nr 270/03/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Sztuki o zatrudnienie dr hab. Joanny Janowskiej-Augustyn na stanowisku profesora nadzwyczajnego
 18. Uchwała nr 271/03/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Sztuki o zatrudnienie dra hab. Pawła Bińczyckiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego
 19. Uchwała nr 272/03/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Sztuki o zatrudnienie dra hab. Łukasza Cywickiego na stanowisku profesora nadzwyczajnegoUchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26.04.2018 r.

 

 1. Uchwała nr 273/04/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w  Regulaminie Wyborczym UR.
 2. Uchwała nr 274/04/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uchylenia Regulaminu wyborczego studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego i Regulaminu wyborczego doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 3. Uchwała nr 275/04/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie limitów przyjęć na  I  rok studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2018/2019.
 4. Uchwała nr 276/04/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w roku akademickim 2019/2020.
 5. Uchwała nr 277/04/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmiany w  Regulaminie przyznawania nagród Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 6. Uchwała nr 278/04/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uchylenia uchwały nr 2/4/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich Wydziału Prawa i Administracji UR.
 7. Uchwała nr 279/04/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nadania Profesor Annie Blom tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 8. Uchwała nr 280/04/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Ekonomii o zatrudnienie dr hab. inż. Marioli Grzebyk na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 9. Uchwała nr 281/04/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie dra hab. Krzysztofa Malickiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Wstawił:Madej Krzysztof 2018-04-30 12:04
Sporządził:Małgorzata Dworak   2018-04-30
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2018-04-30
Stronę obejrzano: 29866 razy
[+]