Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Skład Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego

Skład Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
na kadencję 2016-2020
(kwiecień 2018 r.)


Rektor

1. Prof. dr hab. Sylwester Czopek 

Prorektorzy

2. Prof. dr hab. Marek Koziorowski
3. Dr hab. Wojciech Walat, prof. UR 
4. Dr hab. Grzegorz Ślusarz, prof. UR
5. Dr hab. Józef Cebulski, prof. UR

Wydział Biologiczno-Rolniczy

6. Prof. dr hab. inż. Czesław Puchalski (dziekan)
7. Prof. dr hab. inż. Dorota Bobrecka-Jamro
8. Prof. dr hab. Krzysztof Kukuła
9. Dr inż. Grażyna Gajdek
10. Stud. Karolina Maternia

Wydział Biotechnologii

11. Dr hab. Maciej Wnuk, prof. UR (dziekan)
12. Dr hab. Robert Pązik, prof. UR
13. Dr Małgorzata Kus-Liśkiewicz
14. Stud. Wiktoria Hendzel

Wydział Ekonomii

15. Dr hab. inż. Ryszard Kata, prof. UR (dziekan)
16. Dr hab. Alina Szewc-Rogalska, prof. UR
17. Dr inż. Bogdan Wierzbiński
18. Stud. Mateusz Śliwa

Wydział Filologiczny

19. Dr hab. Zenon Ożóg, prof. UR (dziekan)
20. Dr hab. Magdalena Rabizo-Birek, prof. UR
21. Dr hab. Agnieszka Uberman, prof. UR
22. Dr Małgorzata Dziedzic
23. Stud. Roberta Kantor 

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

24. Prof. dr hab. Ołeh Łopuszański (dziekan)
25. Dr hab. Jan Bazan, prof. UR
26. Dr hab. Małgorzata Sznajder, prof. UR
27. Dr Anna Szpila
28. Stud. Sebastian Rzeszutek


Wydział Medyczny

29. Prof. dr hab. n. med. Artur Mazur (dziekan)
30. Prof. dr hab. n. med. Sławomir Snela
31. Dr hab. n. med. Maciej Machaczka, prof. UR
32. Dr Grzegorz Magoń
33. Stud. Małgorzata Soroń

Wydział Muzyki

34. Dr hab. Mirosław Dymon, prof. UR (dziekan)
35. Dr hab. Leszek Suszycki, prof. UR
36. Dr Tomasz Zając
37. Stud. Joanna Petryszyn

Wydział Pedagogiczny

38. Dr hab. Ryszard Pęczkowski, prof. UR (dziekan)
39. Ks. dr hab. Janusz Miąso, prof. UR
40. Dr Aleksandra Mach
41. Stud. Marcelina Misiewicz 

Wydział Prawa i Administracji 

42. Dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR (dziekan)
43. Dr hab. Jan Olszewski, prof. UR
44. Dr Marcin Niemczyk 
45. Stud. Sebastian Czechowicz

Wydział Socjologiczno-Historyczny

46. Dr hab. Paweł Grata, prof. UR (dziekan)
47. Prof. dr hab. Zdzisław Budzyński 
48. Dr hab. Dariusz Wojakowski, prof. UR
49. Dr Katarzyna Trybała-Zawiślak
50. Stud. Dominik Boratyn 

Wydział Sztuki

51. Dr hab. Antoni Nikiel, prof. UR (dziekan)
52. Prof. dr hab. Stanisław Górecki
53. Dr hab. Józef J. Kierski, prof. UR
54. Dr Anna Steliga
55. Stud. Sebastian Laszczyk

Wydział Wychowania Fizycznego

56. Prof. dr hab. Wojciech Czarny (dziekan)
57. Dr hab. Paweł Król, prof. UR
58. Dr Wojciech Bajorek
59. Stud. Dominika Przywara 

Przedstawiciel doktorantów

60. Mgr Jakub Łojczyk 


Przedstawiciel jednostek pozawydziałowych

61. Dr Sławomir Schultis

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

62. Mgr Kinga Bieniasz
63. Mieczysław Piekarz
64. Halina Tomaszek


Uczestnicy posiedzeń z głosem doradczym

Mgr inż. Barbara Oskroba – p.o. Kanclerz UR
Mgr Marzena Filipek – Kwestor UR
Dr Bożena Jaskowska – Dyrektor Biblioteki UR
Prof. dr hab. Mariola Wierzbicka – Związek Zawodowy Pracowników Nauki
Dr hab. inż. Jan Buczek – NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Rzeszowskiego
Mgr Bogusław Berdel – Związek Nauczycielstwa Polskiego na Uniwersytecie Rzeszowskim

Stali goście Senatu 

Prof. dr hab. Aleksander Bobko
Prof. dr hab. Stanisław Uliasz
Mgr Bożena Kot – audytor
Dr Mateusz Hołojuch – Dyrektor Wydawnictwa
Stud. Mateusz Jastrząb – Marszałek Parlamentu Studentów UR
Mgr Patryk Kosowski  – Przewodniczący Samorządu DoktorantówWstawił:Madej Krzysztof 2018-04-25 11:49
Sporządził:Małgorzata Dworak   2018-04-25
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2018-04-25
Stronę obejrzano: 188283 razy
[+]