Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Uchwały » 2018
UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego podjęte w roku 2018

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25.01.2018 r

 

 1. Uchwała nr 226/01/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia, na Wydziale Prawa i Administracji, studiów podyplomowych: odpowiedzialność karna i karno-skarbowa funkcjonariusza publicznego
 2. Uchwała nr 227/01/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kształcenia studentów Wydziału Medycznego UR na kierunku lekarskim w ramach tzw. English Division
 3. Uchwała nr 228/01/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprostowania redakcyjnej omyłki w treści załącznika nr 1 do Uchwały nr 80/01/2017 Senatu UR z dnia 26 stycznia 2017 r. (w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w tekście załącznika nr 8 do Uchwały nr 441/06/2012 Senatu UR z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Socjologiczno-Historycznym)
 4. Uchwała nr 229/01/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zniesienia na Uniwersytecie Rzeszowskim kierunku studiów europeistyka, studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim
 5. Uchwała nr 230/01/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nadania Medalu Wielkiego UR Prezydentowi Tadeuszowi Ferencowi
 6. Uchwała nr 231/01/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji ds. Budżetu i Finansów
 7. Uchwała nr 232/01/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Statutowej
 8. Uchwała nr 233/01/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
 9. Uchwała nr 234/01/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie osobowym Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
 10. Uchwała nr 235/01/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr  hab. Doroty Osuchowskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 11. Uchwała nr 235/01/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr  hab. Doroty Osuchowskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 


Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 22.02.2018 r.

 

 1. Uchwała nr 237/02/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku agroleśnictwo, studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 2. Uchwała nr 238/02/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Biologiczno-Rolniczym kierunku studiów agroleśnictwo, studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 3. Uchwała nr 239/02/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku logistyka w sektorze rolno-spożywczym, studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 4. Uchwała nr 240/02/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Biologiczno-Rolniczym kierunku studiów logistyka w sektorze rolno-spożywczym, studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 5. Uchwała nr 241/02/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 6. Uchwała nr 242/02/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Biologiczno-Rolniczym kierunku studiów odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 7. Uchwała nr 243/02/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku jazz i muzyka rozrywkowa, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym
 8. Uchwała nr 244/02/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia kierunku studiów jazz i muzyka rozrywkowa, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym
 9. Uchwała nr 245/02/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku komunikacja międzykulturowa, studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 10. Uchwała nr 246/02/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Socjologiczno-Historycznym kierunku studiów komunikacja międzykulturowa, Studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 11. Uchwała nr 247/02/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku turystyka historyczna i kulturowa, studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 12. Uchwała nr 248/02/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Socjologiczno-Historycznym kierunku studiów turystyka historyczna i kulturowa, studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 13. Uchwała nr 249/02/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 139/05/2017 Senatu UR z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w roku akademickim 2018/2019
 14. Uchwała nr 250/02/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego: „Interdyscyplinarne Centrum Badań Przedklinicznych i Klinicznych”
 15. Uchwała nr 251/02/2018  Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego: „Termomodernizacja budynku Instytutu Fizjoterapii przy ul. Marszałkowskiej 24a w Rzeszowie”
 16. Uchwała nr 252/02/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o zatrudnienie dra hab. Rafała Hakalli na stanowisku profesora nadzwyczajnego

 


Wstawił:Szczęsny Jan 2018-02-28 08:07
Sporządził:Małgorzata Dworak   2018-02-28
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2018-02-28
Stronę obejrzano: 24780 razy
[+]