Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Uchwały » 2018
UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego podjęte w roku 2018

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25.01.2018 r.

 

  1. Uchwała nr 226/01/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia, na Wydziale Prawa i Administracji, studiów podyplomowych: odpowiedzialność karna i karno-skarbowa funkcjonariusza publicznego
  2. Uchwała nr 227/01/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kształcenia studentów Wydziału Medycznego UR na kierunku lekarskim w ramach tzw. English Division
  3. Uchwała nr 228/01/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprostowania redakcyjnej omyłki w treści załącznika nr 1 do Uchwały nr 80/01/2017 Senatu UR z dnia 26 stycznia 2017 r. (w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w tekście załącznika nr 8 do Uchwały nr 441/06/2012 Senatu UR z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Socjologiczno-Historycznym)
  4. Uchwała nr 229/01/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zniesienia na Uniwersytecie Rzeszowskim kierunku studiów europeistyka, studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim
  5. Uchwała nr 230/01/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nadania Medalu Wielkiego UR Prezydentowi Tadeuszowi Ferencowi
  6. Uchwała nr 231/01/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji ds. Budżetu i Finansów
  7. Uchwała nr 232/01/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Statutowej
  8. Uchwała nr 233/01/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów
  9. Uchwała nr 234/01/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie osobowym Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów
  10. Uchwała 235-236 Sprawy osobowe

Wstawił:Szczęsny Jan 2018-02-06 08:28
Sporządził:Magdalena Magdziak   2018-02-06
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2018-02-06
Stronę obejrzano: 32840 razy
[+]