Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Komisje senackie
Komisje senackie

KOMISJE SENACKIE
UNIWERSYTETU RESZOWSKIEGO

 

KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA

 

 1. ks. dr hab. Janusz Miąso, prof. UR - przewodniczący komisji
  Wydział Pedagogiczny
 2. dr Wojciech Bajorek - zastępca przewodniczącego
  Wydział Wychowania Fizycznego
 3. dr hab. Zofia Sokołowicz, prof. UR
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 4. dr hab. inż. Wiesława Kuźniar, prof. UR
  Wydział Ekonomii
 5. dr hab. Agnieszka Uberman, prof. UR
  Wydział Filologiczny
 6. dr Anna Szpila
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 7. prof. dr hab. n. med. Sławomir Snela
  Wydział Medyczny
 8. dr Tomasz Zając
  Wydział Muzyki
 9. dr Aleksandra Mach
  Wydział Pedagogiczny
 10. dr hab. Monika Klejnowska, prof. UR
  Wydział Prawa i Administracji
 11. dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 12. dr Magdalena Uchman
  Wydział Sztuki
 13. dr Małgorzata Kus-Liśkiewicz
  Wydział Biotechnologii
 14. dr Barbara Skoczyńska-Prokopowicz
  Centrum Języków Obcych
 15. stud. Kamila Sikorska
  Wydział Medyczny
 16. stud. Łukasz Stępień
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 

KOMISJA DS. ROZWOJU

 

 1. dr hab. Jan Bazan, prof. UR – przewodniczący komisji
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 2. prof. dr hab. n. med. Sławomir Snela – zastępca przewodniczącego
  Wydział Medyczny
 3. dr inż. Grażyna Gajdek
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 4. dr inż. Bogdan Wierzbiński
  Wydział Ekonomii
 5. dr Małgorzata Dziedzic
  Wydział Filologiczny
 6. dr hab. n. med. Maciej Machaczka, prof. UR
  Wydział Medyczny
 7. dr hab. Jacek Ścibor, prof. UR
  Wydział Muzyki
 8. dr Waldemar Lib
  Wydział Pedagogiczny
 9. dr hab. Jan Olszewski, prof. UR
  Wydział Prawa i Administracji
 10. dr hab. Dariusz Wojakowski, prof. UR
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 11. dr hab. Marek Olszyński, prof. UR
  Wydział Sztuki
 12. dr hab. Paweł Król, prof. UR
  Wydział Wychowania Fizycznego
 13. dr hab. inż. Dariusz Pogocki, prof. UR
  Wydział Biotechnologii
 14. mgr Tomasz Świątek
  Centrum Sportu i Rekreacji
 15. stud. Adrianna Martyna
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 16. stud. Jolanta Skubisz
  Wydział Biologiczno-Rolniczy

 

KOMISJA DS. BUDŻETU I FINANSÓW

 

 1. prof. dr hab. Wojciech Czarny – przewodniczący komisji
  Wydział Wychowania Fizycznego
 2. dr hab. inż. Ryszard Kata, prof. UR – zastępca przewodniczącego
  Wydział Ekonomii
 3. mgr Wiesława Janusz
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 4. dr hab. Zenon Ożóg, prof. UR
  Wydział Filologiczny
 5. dr hab. Małgorzata Sznajder, prof. UR
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 6. dr Adam Najdecki
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 7. dr hab. n. med. Artur Mazur, prof. UR
  Wydział Medyczny
 8. dr hab. Mirosław Dymon, prof. UR
  Wydział Muzyki
 9. dr hab. Ryszard Pęczkowski, prof. UR
  Wydział Pedagogiczny
 10. dr Paweł Majka
  Wydział Prawa i Administracji
 11. dr hab. Paweł Grata, prof. UR
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 12. prof. dr hab. Zdzisław Budzyński
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 13. dr hab. Antoni Nikiel, prof. UR
  Wydział Sztuki
 14. dr hab. Maciej Wnuk, prof. UR
  Wydział Biotechnologii
 15. dr Sławomir Schultis
  Centrum Języków Obcych
 16. Mieczysław Piekarz
  Biblioteka UR
 17. stud. Małgorzata Soroń
  Wydział Medyczny
 18. stud. Klaudia Błasiak
  Wydział Ekonomii

 

KOMISJA STATUTOWA

 

 1. dr hab. Zenon Ożóg, prof. UR – przewodniczący komisji
  Wydział Filologiczny
 2. dr hab. Sabina Grabowska, prof. UR – zastępca przewodniczącego
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 3. prof. dr hab. inż. Dorota Bobrecka-Jamro
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 4. dr inż. Lidia Kaliszczak
  Wydział Ekonomii
 5. dr hab. Piotr Gronkowski, prof. UR
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 6. dr Julian Skrzypiec
  Wydział Medyczny
 7. prof. dr hab. Grzegorz Oliwa
  Wydział Muzyki
 8. ks. dr Wiesław Matyskiewicz
  Wydział Pedagogiczny
 9. dr Marcin Niemczyk
  Wydział Prawa i Administracji
 10. prof. dr hab. Tadeusz Boruta
  Wydział Sztuki
 11. dr hab. Andrzej Nowakowski, prof. UR
  Wydział Wychowania  Fizycznego
 12. dr hab. Stanisław Sadło, prof. UR
  Wydział Biotechnologii
 13. dr Danuta Hejda
  Centrum Kultury i Języka Polskiego POLONUS
 14. Joanna Paździor
  Wydział Prawa i Administracji
 15. Agata Trela
  Wydział Prawa i Administracji

 

 

KOMISJA DS. NAUKI

 

 1. dr hab. n. med. Maciej Machaczka, prof. UR – przewodniczący komisji
  Wydział Medyczny
 2. prof. dr hab. Krzysztof Kukuła
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 3. dr hab. Alina Szewc-Rogalska, prof. UR
  Wydział Ekonomii
 4. dr hab. Magdalena Rabizo-Birek, prof. UR
  Wydział Filologiczny
 5. dr hab. Małgorzata Sznajder, prof. UR
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 6. dr hab. Krzysztof Kostrzewa, prof. UR
  Wydział Muzyki 
 7. dr Małgorzata Zarębińska
  Wydział Muzyki
 8. dr hab. Marta Wrońska, prof. UR
  Wydział Pedagogiczny
 9. dr hab. Renata Świrgoń-Skok, prof. UR
  Wydział Prawa i Administracji
 10. dr hab. Marta Połtowicz-Bobak, prof. UR
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 11. dr Anna Steliga
  Wydział Sztuki
 12. prof. dr hab. Wojciech Cynarski
  Wydział Wychowania Fizycznego
 13. dr hab. Ewa Węgrzyn, prof. UR
  Wydział Biotechnologii
 14. dr hab. Robert Pązik, prof. UR
  Wydział Biotechnologii
 15. dr Miłosz Szczudło
  Centrum Sportu i Rekreacji
 16. stud. Izabela Kułak
  Wydział Prawa i Administracji    
 17. stud. Karolina Maternia
  Wydział Biologiczno-Rolniczy

 

KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

 

 1. prof. dr hab. Stanisław Górecki – przewodniczący komisji
  Wydział Sztuki
 2. prof. dr hab. Halina Zięba-Załucka – zastępca przewodniczącego
  Wydział Prawa i Administracji
 3. dr hab. Magdalena Rabizo-Birek, prof. UR– zastępca przewodniczącego
  Wydział Filologiczny
 4. dr hab. Roma Durak
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 5. dr hab. Jerzy Kitowski, prof. UR
  Wydział Ekonomii
 6. dr hab. Paweł Jakubczyk, prof. UR
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 7. dr hab. n. med. Janusz Cwanek, prof. UR
  Wydział Medyczny
 8. dr hab. Leszek Suszycki, prof. UR
  Wydział Muzyki
 9. ks. dr hab. Andrzej Garbarz, prof. UR
  Wydział Pedagogiczny
 10. dr hab. Artur Mordka, prof. UR
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 11. prof. dr hab. Jan Junger
  Wydział Wychowania Fizycznego
 12. dr hab. Łukasz Łuczaj, prof. UR
  Wydział Biotechnologii
 13. dr Marta Rzepecka
  Centrum Języków Obcych
 14. stud. Karina Guzek-Buk
  Wydział Prawa i Administracji
 15. stud. Marta Łukasik
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 16. stud. Agnieszka Niedźwiedź
  Wydział Prawa i Administracji

 

KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. STUDENTÓW

 

 1. dr Agata Ćwik – przewodnicząca komisji
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 2. dr Artur Ostromęcki
  Wydział Ekonomii
 3. dr Dorota Osuchowska
  Wydział Filologiczny
 4. dr Przemysław Kolek
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 5. dr Grzegorz Magoń
  Wydział Medyczny
 6. dr hab. Piotr Grodecki, prof. UR
  Wydział Muzyki
 7. dr Jakub Czopek
  Wydział Pedagogiczny
 8. dr Konrad Kędzierski
  Wydział Prawa i Administracji
 9. dr Katarzyna Trybała-Zawiślak
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 10. dr hab. Józef J. Kierski, prof. UR
  Wydział Sztuki
 11. dr Justyna Lenik
  Wydział Wychowania Fizycznego
 12. dr Aleksandra Kwiatkowska
  Wydział Biotechnologii
 13. stud. Adrianna Martyna
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 14. stud. Dawid Brudek
  Wydział Ekonomii
 15. stud. Anna Magda
  Wydział Filologiczny
 16. stud. Marta Łukasik
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 17. stud. Małgorzata Soroń
  Wydział Medyczny
 18. stud. Małgorzata Sarata
  Wydział Muzyki
 19. stud. Marcelina Misiewicz
  Wydział Pedagogiczny
 20. stud. Ewelina Pęckowska
  Wydział Prawa i Administracji
 21. stud. Dominik Boratyn
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 22. stud. Agata Karaś
  Wydział Sztuki
 23. stud. Ewa Zięba
  Wydział Wychowania Fizycznego
 24. stud. Sara Nawrocka
  Wydział Biotechnologii

 

 

ODWOŁAWCZA KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. STUDENTÓW

 

 1. dr hab. Anna Golonka, prof. UR – przewodnicząca komisji
  Wydział Prawa i Administracji
 2. dr Marzanna Deniziak
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 3. dr Dorota Jankowska
  Wydział Ekonomii
 4. dr Grzegorz Jaśkiewicz
  Wydział Filologiczny
 5. dr Marta Łuszczak
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 6. dr n. o zdr. Justyna Wyszyńska
  Wydział Medyczny
 7. dr Bożena Stasiowska-Chrobak
  Wydział Muzyki
 8. dr Beata Gumienny
  Wydział Pedagogiczny
 9. dr Jarosław Kinal
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 10. dr hab. Jarosław Sankowski, prof. UR
  Wydział Sztuki
 11. dr Paweł Ostrowski
  Wydział Wychowania Fizycznego
 12. dr Małgorzata Kus-Liśkiewicz
  Wydział Biotechnologii
 13. stud. Karolina Maternia
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 14. stud. Dorota Ziobro
  Wydział Ekonomii
 15. stud. Agata Widlarz
  Wydział Filologiczny
 16. stud. Sebastian Rzeszutek
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 17. stud. Karolina Strojna
  Wydział Medyczny
 18. stud. Weronika Święch
  Wydział Muzyki
 19. stud. Magdalena Głuszczak
  Wydział Pedagogiczny
 20. stud. Joanna Paździor
  Wydział Prawa i Administracji
 21. stud. Jacek Sułuja
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 22. stud. Marta Mazurak
  Wydział Sztuki
 23. stud. Kamila Moskwa
  Wydział Wychowania Fizycznego
 24. stud. Gabriela Betlej
  Wydział Biotechnologii

 

KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. DOKTORANTÓW

 

 1. prof. dr hab. inż. Dorota Bobrecka-Jamro
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 2. dr hab. Idalia Kasprzyk, prof. UR
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 3. dr hab. Agnieszka Uberman, prof. UR
  Wydział Filologiczny
 4. dr hab. Roman Magryś, prof. UR
  Wydział Filologiczny
 5. dr Mira Malczyńska-Biały
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 6. dr Piotr Długosz
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 7. mgr Dagmara Migut
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 8. mgr Patryk Kosowski
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 9. mgr Tomasz Kasza
  Wydział Filologiczny
 10. mgr Krzysztof Socha
  Wydział Filologiczny
 11. mgr Krzysztof Jamroży
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 12. mgr Artur Micek
  Wydział Socjologiczno-Historyczny

 

ODWOŁAWCZA KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. DOKTORANTÓW

 

 1. prof. dr hab. Krzysztof Kukuła
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 2. dr hab. Renata Tobiasz-Salach, prof. UR
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 3. dr hab. Alicja Jakubowska-Ożóg, prof. UR
  Wydział Filologiczny
 4. dr hab. Magdalena Rabizo-Birek, prof. UR
  Wydział Filologiczny
 5. dr Beata Guzowska
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 6. dr Wojciech Kwieciński
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 7. mgr Natalia Tańska
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 8. mgr Karol Skrobacz
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 9. mgr Matylda Zatorska
  Wydział Filologiczny
 10. mgr Damian Niezgoda
  Wydział Filologiczny
 11. mgr Judyta Rebizant
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 12. mgr Paweł Kocańda
  Wydział Socjologiczno-Historyczny

Wstawił:Drozd Szymon 2018-01-30 10:06
Sporządził:Małgorzata Dworak   2018-01-30
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2018-01-30
Stronę obejrzano: 180721 razy
[+]