Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STRUKTURA UR » Wydziały » Wydział Biologiczno - Rolniczy
Wydział Biologiczno Rolniczy

Dziekanat Wydziału Biologiczno-Rolniczego
ul. Ćwiklińskiej 2,
35-601 Rzeszów
tel. +48 17 872 17 90, 872 17 97
fax. +48 17 872 17 96
e-mail: dziek-br@univ.rzeszow.pl

 

Władze wydziału:
Dziekan:

dr hab. inż prof. UR Czesław PUCHALSKI

Prodziekani:
dr hab. inż. prof. UR Zbigniew CZERNIAKOWSKI
dr hab. prof. UR Krzysztof KUKUŁA

 

Struktura Organizacyjna
na Wydziale Biologiczno-Rolniczym

 

Biologia

 • Katedra Agrobiologii i Ochrony Środowiska
 • Katedra Biochemii i Biologii Komórki
 • Katedra Biologii Środowiska
 • Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii
 • Katedra Zoologii
 • Zakład Botaniki
 • Zakład Anatomii Porównawczej Kręgowców i Antropologii

 

Rolnictwo

 • Katedra Agroekologii
 • Katedra Chemii i Toksykologii Żywności
 • Katedra Ekonomiki Gospodarki Żywnościowej
 • Katedra Gleboznawstwa, Chemii Środowiska i Hydrologii
 • Katedra Inżynierii Produkcji Rolno-Spożywczej
 • Katedra Produkcji Roślinnej
 • Katedra Produkcji Zwierzęcej i Oceny Produktów Drobiarskich
 • Katedra Przetwórstwa i Towaroznawstwa Rolniczego
 • Zakład Fizjologii Roślin
 • Zakład Przyrodniczych Podstaw Rolnictwa
 • Zakład Technologii Mleczarstwa (w stadium organizacji)
 • Zakład Technologii Produktów Pochodzenia Roślinnego (w stadium organizacji)

 

Wydziałowa Stacja Doświadczalna - Krasne
Wydziałowe Laboratorium Analiz Zdrowotności Środowiska i Materiałów Pochodzenia Rolniczego
Wydziałowa Pracownia Mikroskopowa

 


Wstawił:Szczęsny Jan 2008-01-14 14:27
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2007-06-22
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2007-06-22
Stronę obejrzano: 32613 razy
[+]