Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Struktura własnościowa
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Administracja
STRUKTURA UR
  Wydziały
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
PRAWO
  Regulamin
  Rekrutacja
  Statut
  Pomoc Materialna dla studentów i doktorantów
  Opłaty za studia
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Wyniki akredytacji
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Uchwały » 2018
UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego podjęte w roku 2017

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25.01.2018 r.

 

  1. Uchwała nr 226/01/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia, na Wydziale Prawa i Administracji, studiów podyplomowych: odpowiedzialność karna i karno-skarbowa funkcjonariusza publicznego
  2. Uchwała nr 227/01/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kształcenia studentów Wydziału Medycznego UR na kierunku lekarskim w ramach tzw. English Division
  3. Uchwała nr 228/01/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprostowania redakcyjnej omyłki w treści załącznika nr 1 do Uchwały nr 80/01/2017 Senatu UR z dnia 26 stycznia 2017 r. (w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w tekście załącznika nr 8 do Uchwały nr 441/06/2012 Senatu UR z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Socjologiczno-Historycznym)
  4. Uchwała nr 229/01/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zniesienia na Uniwersytecie Rzeszowskim kierunku studiów europeistyka, studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim
  5. Uchwała nr 230/01/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nadania Medalu Wielkiego UR Prezydentowi Tadeuszowi Ferencowi
  6. Uchwała nr 231/01/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji ds. Budżetu i Finansów
  7. Uchwała nr 232/01/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Statutowej
  8. Uchwała nr 234/01/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie osobowym Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów
  9. Uchwała 235-236 Sprawy osobowe

Wstawił:Drozd Szymon 2018-01-29 15:06
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2018-01-29
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2018-01-29
Stronę obejrzano: 10067 razy
[+]