Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Administracja
Administracja

Kanclerz
mgr Mieczysław Doskocz
tel. 872 10 08
fax. 852 21 02
z-ca kanclerza
mgr inż. Jarosław Szlęzak
tel. 872 10 37
Kwestor
mgr Janina Kut
tel. 872 10 09
Audytor wewnętrzny
mgr Bożena Kot
tel. 872 12 19
Dział Nauki tel. 872 10 22
e-mail: dznauki@univ.rzeszow.pl
Dział Współpracy z Zagranicą tel:/fax: 872 10 71
tel.: 872 10 23
e-mail: dzwz@univ.rzeszow.pl
Dział Toku Studiów

tel. 872 10 21
tel/fax. 872 14 95

Dział Spraw Studenckich i Akredytacji tel. 872 10 25
872 10 24
e-mail: dssa@univ.rzeszow.pl
Dział Informacji i Promocji tel. 872 10 26
e-mail: info@univ.rzeszow.pl
Biuro Karier tel. 872 10 27
e-mail: kariera@univ.rzeszow.pl
Dział Organizacyjno-Prawny tel. 872 10 61
872 10 18
Centrum Zarządzania
Siecią Komputerową
Uniwersytetu Rzeszowskiego
tel. 872 10 65
Dział Spraw Osobowych i Płac tel. 872 10 43
e-mail: kadry@univ.rzeszow.pl
Dział Inwestycji i Remontów tel. 872 10 59
tel. 872 10 30
e-mail: kotowicz@univ.rzeszow.pl
boskroba@univ.rzeszow.pl
Dział Spraw Obronnych
i Informacji Niejawnych
tel. 872 19 58
Sekcja Administracji tel. 17 872 10 16
tel./fax 17 872 12 87
Kancelaria tel. 17 872 10 29
Radcowie Prawni
Inspektor Kontroli Wewnętrznej
tel. 17 872 10 06

Wstawił:Szczęsny Jan 2008-01-14 14:15
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2007-06-22
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2007-06-22
Stronę obejrzano: 85390 razy
[+]