Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INNE » Ogłoszenia » Wybór podmiotów do pełnienia funkcji Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17
Wybór podmiotów do pełnienia funkcji Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 dotyczącego rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższy

Wybór podmiotów do pełnienia funkcji Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 dotyczącego rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji Działanie dotyczący wspólnej realizacji projektu zmierzającego do rozwinięcia lub nabycia nowych kompetencji przez uczniów w przedziale wiekowym od  6 do 16 lat. Projekt ma służyć realizacji celów PO WER, w tym przede wszystkim celu szczegółowego dotyczącego podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Uniwersytet Rzeszowski informuje, iż w dniu 5 stycznia 2018 r. dokonał wyboru podmiotu do pełnienia funkcji Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 dotyczącego rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wybrany podmiot:

Stowarzyszenie „EKOSKOP"


Wstawił:Drozd Szymon 2018-01-08 12:00
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2018-01-08
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2018-01-08
Stronę obejrzano: 2910 razy
[+]