Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Terminy posiedzeń Senatu UR
Terminy posiedzeń Senatu UR

Uchwała nr 152/06/2017
Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie terminów posiedzeń Senatu w roku akademickim 2017/2018

 

§1

Na podstawie §2 ust. 4 Regulaminu obrad Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego ustala się terminy zwyczajnych posiedzeń Senatu UR w roku akademickim 2017/2018:

 

Semestr zimowy:

 

28 września 2017 r.

26 października 2017 r.

30 listopada 2017 r.

21 grudnia 2017 r.

25 stycznia 2018 r.

 

Semestr letni:

 

22 lutego 2018 r.

29 marca 2018 r.

26 kwietnia 2018 r.

24 maja 2018 r.

28 czerwca 2018 r.

 

§2

Za realizację uchwały odpowiedzialny jest Rektor UR.

 

§3

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat.

 

Przewodniczący Senatu
Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rektor

prof. dr hab. Sylwester Czopek

 


Wstawił:Szczęsny Jan 2018-01-04 09:28
Sporządził:Małgorzata Dworak   2018-01-04
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2018-01-04
Stronę obejrzano: 26400 razy
[+]