Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STRUKTURA UR » Wydziały » Wydział Socjologiczno - Historyczny
Wydział Socjologiczno - Historyczny

Dziekanat Wydziału:
Al. Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów
fax +48 17 872 12 74
studia stacjonarne
tel. +48 17 872 13 02 (03,00)
tel. +48 17 872 11 13
studia niestacjonarne 
tel. +48 17 872 13 02
tel. +48 17 872 13 00
studia doktoranckie
tel. +48 17 872 13 03
sprawy stopni i tytułów
tel. +48 17 872 12 85
sprawy finansowe,
tel +48 17 872 13 02
pomoc materialna
tel. +48 17 872 13 35
e-mail: dziek-sh@ur.edu.pl

Władze wydziału

Dziekan

dr hab. Paweł GRATA, prof. UR


Prodziekani

dr Jarosław KINAL

dr hab. Marta POŁTOWICZ-BOBAK, prof. UR
dr hab. Krzysztof ŻARNA

 

strona wydziału
http://www.ur.edu.pl/wydzialy/socjologiczno-historyczny/wladze-wydzialu

Rada Wydziału posiada od 1995 r. uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, od 1997 r. w zakresie socjologii, a od 1999 r. uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. W skład Wydziału wchodzą następujące


Wstawił:Drozd Szymon 2017-10-19 15:07
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2017-10-19
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2017-10-19
Stronę obejrzano: 22326 razy
[+]