Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Terminy posiedzeń Senatu UR
Terminy posiedzeń Senatu UR (rok akad. 2007/2008)

Propozycje terminów i tematów
posiedzeń zwyczajnych Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
w roku akademickim 2007/2008

 

  •  27 września 2007 r. 

Informacja o rekrutacji na rok akademicki 2007/2008
Przyjęcie terminarza i tematyki posiedzeń Senatu

 

  •  25 października 2007 r.

Informacja o funkcjonowaniu Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

  • 29 listopada 2007 r.

Przyjęcie budżetu na 2008 r.
Ustalenie zasad oceny nauczycieli akademickich pracujących na Uniwersytecie Rzeszowskim

 

  • 20 grudnia 2007 r.

Informacja o funkcjonowaniu Wydziału Medycznego
Powołanie Uczelnianej Komisji Wyborczej

 

  •  31 stycznia 2008 r.

Studia doktoranckie - informacje z Wydziału Filologicznego i Socjologiczno-Historycznego
Ocena funkcjonowania administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

  • 28 lutego  2008 r.

Ocena dorobku naukowego kadry UR

 

  •  27 marca 2008 r.

Ocena działalności Rektora i przyjęcie rocznego sprawozdania z działalności Uczelni
Zaopiniowanie wniosków o Nagrody Ministra, Medale KEN i odznaczenia państwowe

 

  • 24 kwietnia 2008 r.

Przyjęcie uchwały w sprawie pensum w roku akademickim 2008/2009

 

  • 29 maja 2008 r.

Uchwalenie zasad rekrutacji i zakresu postępowania egzaminacyjnego w roku akademickim 2009/2010

 

  • 26 czerwca 2008 r.

Inwestycje w Uniwersytecie Rzeszowskim; informacja za lata 2006-2008

 


Wstawił:Szczęsny Jan 2008-01-14 13:31
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2008-01-14
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2008-01-14
Stronę obejrzano: 4243 razy
[+]