Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INNE » Wyniki akredytacji
Wyniki akredytacji

Kierunki Studiów Uniwersytetu Rzeszowskiego
ocenione przez
Polską Komisję Akredytacyjną

 

Wydział Kierunek Ocena PKA Termin kolejnej
Akredytacji
Uchwała nr
z dnia
Biologiczno – Rolniczy
Pozytywna opinia Prezydium PKA nr 43/2005 z 10.02.2005 r.
w sprawie utworzenia Wydziału Biologiczno-Rolniczego
i prowadzenie kształcenia na tym wydziale na kierunku biologia
i rolnictwo
Biologia Warunkowa
studia na poziomie zawodowym i magisterskim
2005/2006 933/2004
14 października 2004r.
Pozytywna
studia na poziomie
I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie
2010/2011 39/2006
5 stycznia 2006r.
Pozytywna
studia na poziomie
I i II stopnia
2016/2017 105/2011
10 marca 2011r.
Pozytywna
studia na poziomie
I i II stopnia
o profilu ogólnoakademickim
2022/2023 189/2017
25 maja
2017r.
Ochrona środowiska Pozytywna
studia na poziomie
I i II stopnia
o profilu ogólnoakademickim
2018/2019 128/2013 
21 marca 2013 r.
Rolnictwo Pozytywna opinia wniosku
o utworzenie studiów zawodowych
- 557/2002
14 listopada 2002r.
Warunkowa
studia na poziomie I i II stopnia
2008/2009 144/2008
13 marca 2008r.
Pozytywna
studia na poziomie I i II stopnia
2014/2015 103/2009
19 lutego 2009r.
Pozytywna
studia na poziomie I i II stopnia
2020/2021 158/2015
12 marca 2015r.
Technologia żywności
i
żywienie człowieka

Pozytywna + strona 2
studia na poziomie
I i II stopnia
o profilu ogólnoakademickim

2020/2021 208/2015
9 kwietnia 2015 r.
Ekonomii Ekonomia Negatywna
studia na poziomie zawodowym i magisterskim
- 741/2004
9 września 2004r.
zmiana oceny na warunkową
studia na poziomie zawodowym i magisterskim
2005/2006 23/8/2004
25 listopada 2004r.
Pozytywna
studia na poziomie I i II stopnia
2008/2009 201/2006
16 marca 2006r.
Pozytywna
studia na poziomie I i II stopnia oraz jednolite magisterskie
2014/2015 222/2009
23 kwietnia 2009r.
Pozytywna + strona 2
studia I i II stopnia
2020/2021 598/2015
3 września 2015 r.
Filologiczny Filologia polska Pozytywna
studia na poziomie jednolitych studiów magisterskich
2008/2009 723/2004
8 lipca 2004r.
Pozytywna
studia na poziomie I i II stopnia oraz jednolite magisterskie
2014/2015 560/2009
2 lipca 2009r.
Pozytywna
studia na poziomie I i II stopnia
2020/2021 626/2015
3 września 2015 r.
Filologia (rosyjska, angielska, germańska) Pozytywna
studia na poziomie I i II stopnia oraz jednolite magisterskie
2010/2011 148/2006
16 lutego 2006r.
Pozytywna
studia na poziomie I i II stopnia
2017/2018 1001/2011
24 listopada 2011r.
Matematyczno
– Przyrodniczy
Edukacja techniczno-informatyczna Pozytywna
studia na poziomie I i II stopnia oraz jednolite magisterskie
2010/2011 528/2005
22 września 2005r.
Pozytywna
studia na poziomie I i II stopnia
2016/2017 711/2011
1 września 2011r.
Fizyka Pozytywna
studia na poziomie I i II stopnia oraz jednolite magisterskie
2010/2011 453/2006
22 czerwca 2006r.
Pozytywna
studia na poziomie I stopnia
2016/2017 710/2011
1 września 2011r.
Fizyka techniczna Pozytywna
studia na poziomie I stopnia
2012/2013 508/2007
28 czerwca 2007r.
Pozytywna + strona 2
studia na poziomie I i II stopnia
2019/2020


199/2014
17 kwietnia 2014 r.


Matematyka Pozytywna
studia na poziomie zawodowym i magisterskim
2009/2010 1242/2004
29 grudnia 2004r.
Pozytywna
studia na poziomie I i II stopnia oraz jednolite magisterskie
2016/2017 913/2010
23 września 2010r.
Medyczny
Pozytywna opinia
Prezydium PKA
Uchwała nr 239/2005
z dnia 16.06.2005 r. w sprawie wniosku UR o utworzenie Wydziału Nauk
o Zdrowiu
i prowadzenie kształcenia na kierunku studiów: „fizjoterapia” na poziomie zawodowym
i magisterskim oraz „pielęgniarstwo”
i „położnictwo” na poziomie zawodowym.
Kierunek lekarski Pozytywna + strona 2 2022/2023 70/2017
23 lutego
2017 r.
Fizjoterapia Pozytywna
studia na poziomie zawodowym i magisterskim
2008/2009 44/2004
29 stycznia 2004r.
Pozytywna
studia na poziomie I i II stopnia
2021/2022 102/2016
17 marca  2016r.
Pielęgniarstwo pozytywna opinia wniosku
o utworzenie studiów zawodowych
- 234/2003
8 maja 2003r.
Pozytywna
studia na poziomie I stopnia
2009/2010 595/2007
5 lipca 2007r.
Pozytywna
studia na poziomie I stopnia
2015/2016 210/2010
11 marca 2010r.
Pozytywna
studia na poziomie I i II stopnia
2022/2023 595/2016
20 października 2016 r.
Położnictwo pozytywna opinia wniosku o utworzenie studiów zawodowych - 621/2003
9 października 2003r.
Pozytywna
studia na poziomie I stopnia
2013/2014 19/2008
31 stycznia 2008r.
Pozytywna + strona 2
studia na poziomie I i II stopnia
2020/2021 29/2015
8 stycznia 2015r.

 

Pedagogiczno
 – Artystyczny

(obecnie są to dwa wydziały:
Muzyki i Pedagogiczny)

 

  Warunkowa + strona 2 + strona 3
(ocena instytucjonalna)
2013/2014 398/2012
20września 2012r.
Edukacja artystyczna
w zakresie sztuki muzycznej
Pozytywna
studia na poziomie zawodowym i magisterskim
2007/2008 154/2003
21 marca 2003r.
Pozytywna + strona 2
studia na poziomie I i II stopnia oraz jednolite magisterskie
2013/2014 474/2008
3 lipca 2008r.
Pozytywna
studia na poziomie I i II stopnia oraz jednolite magisterskie
2021/2022 30/2016
4 lutego 2016r.
Pedagogika Warunkowa
studia na poziomie zawodowym i magisterskim
2004/2005 246/2004
25 marca 2004r.
Pozytywna
studia na poziomie zawodowym i magisterskim
2009/2010 297/2005
30 czerwca 2005r.
Pozytywna
studia na poziomie I i II stopnia oraz jednolite magisterskie
2011/2012 445/2010
13 maja 2010r.
Prawa
i Administracji
Prawo Warunkowa
studia na poziomie jednolitych studiów magisterskich Negatywna
studia na poziomie uzupełniających studiów magisterskich
2004/2005 287/2004
8 kwietnia 2004r.
Pozytywna
studia na poziomie jednolitych studiów magisterskich
2009/2010 166/2005
19 maja 2005r.
Pozytywna
studia na poziomie jednolitych studiów magisterskich
2015/2016 859/2010
2 września 2010r.
Socjologiczno
 – Historyczny
Pozytywna
(ocena instytucjonalna)
2018/2019 537/2012
6 grudnia 2012r.
Archeologia Pozytywna
studia na poziomie I stopnia oraz jednolite magisterskie
2013/2014 580/2008
4 września 2008r.
Historia Pozytywna
studia na poziomie jednolitych studiów magisterskich
2011/2012 576/2006
7 września 2006r.
Politologia Pozytywna
studia na poziomie I stopnia
2010/2011 27/2006
5 stycznia 2006r.
Sztuki Edukacja artystyczna
w zakresie sztuk plastycznych
Warunkowa
studia na poziomie magisterskim
2003/2004 118/2003
13 marca 2003r.
Utrzymanie
w mocy uchwały 118/2003
ocena warunkowa
studia na poziomie magisterskim
2003/2004 1/10/2003
22 maja 2003r.
Pozytywna
studia na poziomie magisterskim
2008/2009 273/2004
8 kwietnia 2004r.
Pozytywna
studia na poziomie I i II stopnia oraz jednolite magisterskie
2015/2016 129/2010
25 lutego 2010r.
Grafika
Pozytywna
studia na poziomie II stopnia oraz jednolite magisterskie
2020/2021
602/2014
18 września 2014r.
Sztuki wizualne Pozytywna + strona 2
studia na poziomie I i II stopnia
o profilu ogólnoakademickim
2022/2023 34/2017
26 stycznia
2017 r.
Wychowania Fizycznego Wychowanie fizyczne Negatywna - 572/2002
12 grudnia 2002r.
Utrzymanie
w mocy uchwały 572/2002
ocena negatywna
- 1/6/2003
9 stycznia 2003r.
Pozytywna opinia wniosku
o przywrócenie uprawnień do prowadzenia studiów 3-letnich
- 118/2004
26 lutego 2004r.
Pozytywna opinia wniosku
o przywrócenie uprawnień do prowadzenia studiów 2-letnich
1052/2004
18 listopada 2004r.
Pozytywna + strona 2
studia na poziomie I i II stopnia
2016/2017 529/2011
30 czerwca 2011r.

Pozytywna + strona 2
studia na poziomie I i II stopnia

2022/2023 416/2017
7 września
2017r.
Turystyka
i rekreacja
Pozytywna + strona 2
studia na poziomie I i II stopnia
2016/2017 530/2011
30 czerwca 2011r.
Pozawydziałowy Instytut Filozofii Filozofia Pozytywnie zaopiniowany wniosek o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów 5-letnich mgr 1082/2004
18 listopada 2004r.
Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Biotechnologia Pozytywna + strona 2
(ocena programowa)
studia na poziomie I i II stopnia
2017/2018 197/2012
14 czerwca 2012r.

 

Kierunki Studiów Uniwersytetu Rzeszowskiego
ocenione przez
Krajową Radę Akredytacyjną Szkolnictwa Medycznego

Stan na dzień: 20.02.2013 r

Wydział Kierunek Ocena KRASZM Decyzja nr
z dnia
Okres ważności
Medyczny Pielęgniarstwo UR uzyskał akredytację 11/2004
09.11.2004r.
3 lata
UR uzyskał akredytację 29/II/2007
23.11.2007r.
3 lata
UR uzyskał akredytację 2/III/2011
17.02.2011r.
4 lata
UR uzyskał akredytację

50/IV/2015
26.02.2015r.

5 lat
Położnictwo UR uzyskał akredytację 10/2004
09.11.2004r.
3 lata
UR uzyskał akredytację 23/II/2007
23.11.2007r.
3 lata
UR uzyskał akredytację 1/III/2011
03.02.2011r.
3 lata
UR uzyskał akredytację 20/IV/2014
20.02.2014r.
4 lata

 


Wstawił:Drozd Szymon 2017-09-25 15:15
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2017-09-25
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2017-09-25
Stronę obejrzano: 157078 razy
[+]