Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Komisje senackie
Komisje senackie

Komisje senackie
/kadencja 2005-2008/

 

Rada Biblioteczna:

  Przewodniczący: dr hab. prof. UR Wojciech J. Cynarski
  Członkowie:
  Prof. dr hab. Sylwester Czopek
  Prof. dr hab. Elżbieta Piontek
  Dr hab. prof. UR Jerzy Mizia
  Dr hab. prof. UR Antoni Paliński
  Dr hab. prof. UR Anna Radochońska
  Dr hab. prof. UR Wacław Wierzbieniec
  Dr Piotr Berdowski
  Dr Paweł Bińczycki
  Dr Eugeniusz Moczuk
  Dr inż. Grzegorz Ślusarz
  Dr Alicja Uhgehuer-Gołąb
  mgr Krystyna Serwatko
  mgr inż. Ewa Gotkowska
  mgr inż. Elżbieta Mazur
  mgr Zofia Polak
  stud. Jan Olszówka


Komisja ds. Rozwoju Uczelni:

  Przewodniczący: dr hab. prof. UR Janina Kaniuczak
  Członkowie:
  Prof. Stanisław Górecki
  Prof. dr hab. Jerzy Maternicki
  Dr hab. prof. UR Waldemar Furmanek
  Dr hab. prof. UR Mieczysław Król
  Dr hab. prof. UR Kazimierz Prus
  Dr Eugeniusz Moczuk
  Ks. dr Adam Podolski
  Mgr Krzysztof Aftaruk
  Mgr inż. Barbara Fiejdasz-Wolak
  Mgr Alicja Mendocha
  Mgr inż. Mariusz Tejchman
  stud. Karol Ozga
  stud. Paweł Lenar
  stud. Maciej Kunysz


Komisja ds. Decentralizacji i Finansów:

  Przewodniczący: dr hab. prof. UR Jerzy Kitowski
  Członkowie:
  Prof. dr hab. Andrzej Kwolek
  Prof. dr hab. Sylwester Makarski
  prof. dr hab. Kazimierz Obodyński
  Prof. dr hab. Józef Tabor
  Prof. dr hab. Stanisław Uliasz
  Prof. dr hab. Andrzej L. Zachariasz
  Dr hab. prof. UR Aleksander Bobko
  dr hab. prof. UR Waldemar Furmanek
  Dr hab. prof. UR Jan Łukasiewicz
  Dr hab. prof. UR Czesław Puchalski
  Dr hab. prof. UR Mieczysław Radochoński
  Dr hab. prof. UR Igor Zubrzycki
  Dr Olgierd Łunarski
  Dr Ryszard Pęczkowski
  Dr Piotr Pusz
  Mgr Paweł Majka
  stud. Karol Ozga
  stud. Monika Łokaj
  stud. Grzegorz Kolasiński

Komisja Statutowa:

  Przewodniczący: dr hab. prof. UR Jan Łukasiewicz
  Członkowie:
  Prof. dr hab. Roman Reszel
  Prof. dr hab. Michał Gabriel Woźniak
  Dr hab. prof. UR Aleksander Bobko
  Dr hab. prof. UR Aleksander Kubinyi
  Dr hab. prof. UR Sławomir Snela
  Dr hab. prof. UR Wacław Wierzbieniec
  Dr Ryszard Pęczkowski
  stud. Joanna Futyma
  stud. Tobiasz Serafin
  stud. Krzysztof Goryczka


Komisja ds. Rozwoju Kadry, Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą:

  Przewodniczący: prof. dr hab. Sylwester Czopek
  Członkowie:
  Prof. dr hab. Tomasz Biliński
  Prof. dr hab. Stanisław Drożdż
  Prof. dr hab. Ryszard Kępa
  Prof. dr hab. Andrzej Kwolek
  Prof. dr hab. Kazimierz Obodyński
  Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg
  Prof. dr hab. Józef Ryżko
  Prof. dr hab. Józef Tabor
  Dr hab. prof. UR Jan Olszewski
  Dr hab. prof. UR Przemysław Paczkowski
  Dr hab. prof. UR Zygmunt Wnuk
  Dr hab. prof. UR Igor Zubrzycki
  Dr Piotr Berdowski
  Dr Rafał Kumek
  Mgr Maria Więcko
  stud. Anna Świerad
  stud. Monika Łokaj
  stud. Agata Rzeszutko


Komisja ds. Dydaktyki i Wychowania:

  Przewodniczący: prof. dr hab. Marta Wierzbieniec
  Członkowie:
  Dr hab. prof. UR Eugenia Laska
  Dr hab. prof. UR Roman Sabik
  Dr Maciej Kijowski
  Dr Wojciech Litwińczuk
  Dr Małgorzata Marć
  Dr Marek Mirkiewicz
  Dr Janusz Pasterski
  Dr Ryszard Pęczkowski
  Dr Beata Sagan
  Dr Renata Szyszlak
  Dr Wojciech Walat
  Dr Magdalena Żardecka-Nowak
  Mgr Maria Rączy-Jamróg
  stud. Agnieszka Ziobro
  stud. Katarzyna Stukus
  stud. Kinga Trznadel


Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich:

  Przewodniczący:
  Członkowie:
  Prof. dr hab. Dorota Bobrecka-Jamro
  Prof. dr hab. Marek Matczak
  Prof. dr hab. Józef Ryżko
  Dr hab. prof. UR Maria Grzybek
  Dr hab. prof. UR Jadwiga Hoff
  Dr hab. prof. UR Józef Łach
  Dr hab. prof. UR Andrzej Nowakowski
  Dr hab. prof. UR Zygmunt Sibiga


Komisja Dyscyplinarna dla Studentów:

  Przewodniczący: ks. dr Janusz Miąso
  Członkowie:
  Dr Piotr Berdowski
  Dr Tadeusz Gardziel
  Dr Halina Gregorowicz-Cieślik
  Ks. dr Janusz Miąso
  Dr Joanna Paśkiewicz
  Dr Ewa Polak
  Dr Tomasz Zamorski
  Mgr Alicja Mendocha
  stud. Adrian Wujec
  stud. Sławomir Wywrot
  stud. Mateusz Knap
  stud. Joanna Jaworek
  stud. Mirosław Szpyrka
  stud. Joanna Futyma
  stud. Tomasz Bątor
  stud. Paweł Gątarski
  stud. Krzysztof Kida
  stud. Aneta Banach


Komisja Dyscyplinarna Odwoławcza dla Studentów:

  Przewodniczący:
  Członkowie:
  Prof. dr hab. Paweł Januszewicz
  Dr Grażyna Arytmiak
  Dr Anna Batiuk
  Dr Irena Momola
  Dr Piotr Pusz
  Dr Bogdan Wierzbiński
  Mgr Rafał Czupryk
  stud. Patrycja Trala
  stud. Agata Rzeszutko
  stud. Barbara Kozdęba
  stud. Malwina Obrębska
  stud. Kamila Michno
  stud. Paweł Górecki
  stud. Agnieszka Lech-Bińczycka
  stud. Tomasz Serafin
  stud. Marek Kobylarz

Uczelniana Komisja Wyborcza

  Przedstawiciele prof. i dr hab.
  (W. Biol.-Rolniczy) prof. dr hab. Tomasz Biliński
  (W. Ekonomii) dr hab. Mieczysław Król prof. UR
  (W. Filologiczny) dr hab. Kazimierz Prus prof. UR
  (W. Mat.-Przyr.) dr hab. Lucyna Leniowska prof. UR
  (W. Medyczny) dr hab. Bartosz Korczowski, prof. UR
  (W. Ped.-Art.) dr hab. Wiesław Grzegorski prof. UR
  (W. Prawa) ks. dr hab. Władysław Wlaźlak prof. UR
  (W. Socj.-Hist.) prof. dr hab. Jadwiga Hoff
  (W. Wych. Fiz) dr hab. Andrzej Nowakowski prof. UR
  (Zam. W. Biotechnol.) prof. dr hab. Stanisław Sadło
  (Inst. Filoz.) dr hab. Przemysław Paczkowski prof. UR

  Przedstawiciele studentów i doktorantów
  Joanna Futyma
  Krzysztof Goryczka
  Katarzyna Kasprzyk
  Patrycja Trala
  Małgorzata Trybulec
  Mgr Artur Tylmanowski

  Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich
  Dr Anna Batiuk
  Dr Czesław P. Kłak
  Dr Zenon Ożog
  MgrMaria Więcko

  Przedst. prac. niebędących nauczycielami akademickimi
  Mgr Marek Ogrodniczek
  Inż. Andrzej Piekarczyk

 


Wstawił:Szczęsny Jan 2008-01-14 11:53
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2008-01-14
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2008-01-14
Stronę obejrzano: 180761 razy
[+]