Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Struktura własnościowa
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Administracja
STRUKTURA UR
  Wydziały
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
PRAWO
  Rekrutacja
  Statut
  Regulaminy studiów
  Regulamin świadczeń materialnych
  Opłaty za studia
  Regulamin (zasady i tryb) nadawania tytułu doktora honoris causa w Uniwersytecie Rzeszowskim
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Wyniki akredytacji
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Terminy posiedzeń Senatu UR
Terminy posiedzeń Senatu UR

Uchwała nr 152/06/2017
Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie terminów posiedzeń Senatu w roku akademickim 2017/2018

 

§1

Na podstawie §2 ust. 4 Regulaminu obrad Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego ustala się terminy zwyczajnych posiedzeń Senatu UR w roku akademickim 2017/2018:

 

Semestr zimowy:

 

28 września 2017 r.

26 października 2017 r.

30 listopada 2017 r.

21 grudnia 2017 r.

25 stycznia 2018 r.

 

Semestr letni:

 

22 lutego 2018 r.

29 marca 2018 r.

26 kwietnia 2018 r.

24 maja 2018 r.

28 czerwca 2018 r.

 

§2

Za realizację uchwały odpowiedzialny jest Rektor UR.

 

§3

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat.

 

Przewodniczący Senatu

Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rektor

 

 

prof. dr hab. Sylwester Czopek

 


 

Uchwała nr 1/09/2016
Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 19 września 2016 r.
w sprawie terminów posiedzeń Senatu w roku akademickim 2016/2017

 

§1

Na podstawie §2 ust. 4 Regulaminu obrad Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego ustala się terminy zwyczajnych posiedzeń Senatu w roku akademickim 2016/2017:

 

Semestr zimowy:

 

19 września 2016 r.

27 października 2016 r.

24 listopada 2016 r.

15 grudnia 2016 r.

26 stycznia 2017 r.

 

Semestr letni:

 

23 lutego 2017 r.

30 marca 2017 r.

27 kwietnia 2017 r.

25 maja 2017 r.

29 czerwca 2017 r.

§2

Za realizację uchwały odpowiedzialny jest Rektor UR.

 

§3

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat.

 

Przewodniczący Senatu

Uniwersytetu Rzeszowskiego

R e k t o r

 

 

prof. dr hab. Sylwester Czopek


Wstawił:Drozd Szymon 2017-07-10 07:52
Sporządził:Małgorzata Dworak   2017-07-10
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2017-07-10
Stronę obejrzano: 12931 razy
[+]