Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Prorektorzy » Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą
Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą

dr hab. Stanisław Sagan,
prof. UR


prorzagr@univ.rzeszow.pl

tel. 872 10 12

Godziny dyżurów:
poniedziałek 830 - 9
11 - 12
wtorek 830- 10
 

 

Urodził się w 1951 roku w Biłgoraju. Po ukończeniu L.O. został przyjęty na Wydział Prawa i Administracji w ówczesnej Filii UMCS-u w Rzeszowie. Był jednym z pierwszych jej absolwentów.

Studia kontynuował na Uniwersytecie Wrocławskim. Tam, w 1974 roku po uzyskaniu magisterium został asystentem w Instytucie Nauk Prawno - Ustrojowych na Wydziale Prawa i Administracji.

W 1977 roku podjął pracę na Uniwersytecie Śląskim, gdzie pracował do 2000 roku.

W 1979 roku obronił doktorat, a w 1990 roku złożył kolokwium habilitacyjne.

Obecnie pracuje na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jest tam kierownikiem Zakładu Ustrojów Państw Europejskich. Specjalizuje się w problematyce ustrojów państw europejskich, a w szczególności krajów nordyckich.

Jest autorem kilkudziesięciu opracowań, w tym 11 książek.


Wstawił:Szczęsny Jan 2008-01-14 09:53
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2008-01-14
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2008-01-14
Stronę obejrzano: 2729 razy
[+]