Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Skład Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego

Skład Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

na kadencję 2016-2020

(luty 2017)

 

 

Rektor

 1. Prof. dr hab. Sylwester Czopek

 

Prorektorzy

 1. Prof. dr hab. Marek Koziorowski
 2. Dr hab. Wojciech Walat, prof. UR
 3. Dr hab. Grzegorz Ślusarz, prof. UR
 4. Dr hab. Józef Cebulski, prof. UR

 

Wydział Biologiczno-Rolniczy

 1. Prof. dr hab. inż. Czesław Puchalski, prof. UR (dziekan)
 2. Prof. dr hab. inż. Dorota Bobrecka-Jamro
 3. Prof. dr hab. Krzysztof Kukuła
 4. Dr inż. Grażyna Gajdek
 5. Stud. Karolina Maternia

 

Wydział Ekonomii

 1. Dr hab. inż. Ryszard Kata, prof. UR (dziekan)
 2. Dr hab. Alina Szewc-Rogalska, prof. UR
 3. Dr inż. Bogdan Wierzbiński
 4. Stud. Mateusz Śliwa

 

Wydział Filologiczny

 1. Dr hab. Zenon Ożóg, prof. UR (dziekan)
 2. Dr hab. Magdalena Rabizo-Birek, prof. UR
 3. Dr hab. Agnieszka Uberman, prof. UR
 4. Dr Małgorzata Dziedzic
 5. Stud. Roberta Kantor

 

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 1. Prof. dr hab. Ołeh Łopuszański (dziekan)
 2. Dr hab. Jan Bazan, prof. UR
 3. Dr hab. Małgorzata Sznajder, prof. UR
 4. Dr Anna Szpila
 5. Stud. Sebastian Rzeszutek

 

Wydział Medyczny

 1. Dr hab. Artur Mazur, prof. UR (dziekan)
 2. Dr hab. Maciej Machaczka, prof. UR
 3. Prof. dr hab. Sławomir Snela
 4. Dr Grzegorz Magoń
 5. Stud. Damian Strojny

Wydział Muzyki

 1. Dr hab. Mirosław Dymon, prof. UR (dziekan)
 2. Dr hab. Leszek Suszycki, prof. UR
 3. Dr Tomasz Zając
 4. Stud. Klaudia Majdosz

 

Wydział Pedagogiczny

 1. Dr hab. Ryszard Pęczkowski, prof. UR (dziekan)
 2. Ks. dr hab. Janusz Miąso, prof. UR
 3. Dr Aleksandra Mach
 4. Stud. Paulina Nquyen Quang

 

Wydział Prawa  i Administracji 

 1. Dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR (dziekan)
 2. Dr hab. Jan Olszewski, prof. UR
 3. Dr Marcin Niemczyk
 4. Stud. Karina Guzek-Buk

 

Wydział Socjologiczno-Historyczny

 1. Dr hab. Paweł Grata, prof. UR (dziekan)
 2. Prof. dr hab. Zdzisław Budzyński
 3. Dr hab. Dariusz Wojakowski, prof. UR
 4. Dr Katarzyna Trybała-Zawiślak
 5. Stud. Dominik Boratyn

 

Wydział Sztuki

 1. Dr hab. Antoni Nikiel, prof. UR (dziekan)
 2. Prof. dr hab. Stanisław Górecki
 3. Dr hab. Józef J. Kierski, prof. UR
 4. Dr Anna Steliga
 5. Stud. Marta Mazurak

 

Wydział Wychowania  Fizycznego

 1. Prof. dr hab. Wojciech Czarny (dziekan)
 2. Dr hab. Paweł Król, prof. UR
 3. Dr Wojciech Bajorek
 4. Stud. Dominika Przywara

 

Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych:

 1. Dr hab. Maciej Wnuk, prof. UR (dyrektor)
 2. Dr hab. Łukasz Łuczaj, prof. UR
 3. Dr Małgorzata Kus-Liśkiewicz
 4. Stud. Sara Nawrocka

 

Przedstawiciel doktorantów

 1. Mgr Jakub Łojczyk

 

Nauczyciele jednostek pozawydziałowych

 1. Dr Sławomir Schultis

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

 1. Mgr Kinga Bieniasz
 2. Mieczysław Piekarz
 3. Halina Tomaszek

 

 

Uczestnicy posiedzeń z głosem doradczym


Mgr inż. Jarosław Szlęzak – Kanclerz UR
Mgr Marzena Filipek – Kwestor UR
Dr Bożena Jaskowska – Dyrektor Biblioteki UR
Prof. dr hab. Mariola Wierzbicka – Związek Zawodowy Pracowników Nauki
Dr inż. Jan Buczek – NSZZ „Solidarność” UR
Mgr Bogusław Berdel – Związek Nauczycielstwa Polskiego

 

 

Stali goście Senatu


Prof. dr hab. Aleksander Bobko
Prof. dr hab. Stanisław Uliasz
Mgr Bożena Kot – audytor
Dr Mateusz Hołojuch – Dyrektor Wydawnictwa
Piotr Moroch – p.o. Przewodniczącego Samorządu Studentów

 

 

 

 


Wstawił:Drozd Szymon 2017-02-22 13:28
Sporządził:Małgorzata Dworak   2017-02-22
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2017-02-22
Stronę obejrzano: 181577 razy
[+]