Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Uchwały » 2017
UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego podjęte w roku 2017

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 26 stycznia 2017 roku

 

 

 1. Uchwała nr 74/01/2017 Senatu UR w sprawie stanowiska środowiska akademickiego Uniwersytetu Rzeszowskiego wobec narastającej fali agresji.

 2. Uchwała nr 75/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przyjęcia kalendarium składania wniosków o uprawnienia akademickie.

 3. Uchwała nr 76/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr  627/05/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w roku akademickim 2017/2018.

 4. Uchwała nr 77/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 214/10/2013 Senatu UR z dnia 31 października 2013 r. w sprawie uruchomienia jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim.

 5. Uchwała nr 78/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Biologiczno-Rolniczym studiów podyplomowych rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych.

 6. Uchwała nr 79/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w tekście załącznika nr 7 do Uchwały nr 441/06/2012 Senatu UR w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Socjologiczno-Historycznym.

 7. Uchwała nr 80/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w tekście załącznika nr 8 do Uchwały nr 441/06/2012 Senatu UR w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Socjologiczno-Historycznym.

 8. Uchwała nr 81/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w tekście załącznika nr 11 do Uchwały nr 441/06/2012 Senatu UR w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Socjologiczno-Historycznym.

 9. Uchwała nr 82/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w tekście załączników nr 3 i 4 do Uchwały nr  443/06/2012 Senatu UR w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Wychowania Fizycznego.

 10. Uchwała nr 83/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia składu Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 11. Uchwała nr 84/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Kształcenia.

 12. Uchwała nr 85/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Budżetu i Finansów.

 13. Uchwała nr 86/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o przedłużenie zatrudnienia dra hab. Stanisława Domoradzkiego, prof. UR na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 14. Uchwała nr 87/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o zatrudnienie dra hab. Pawła Jakubczyka na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 15. Uchwała nr 88/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie dra hab. Janusza Gajdy na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 16. Uchwała nr 89/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Muzyki o zatrudnienie dra hab. Zbigniewa Jakubka na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 17. Uchwała nr 90/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie prof. dra hab. Zdzisława Budzyńskiego na stanowisku profesora zwyczajnego.

 18. Uchwała nr 91/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie dra hab. Tomasza Bochnaka na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 19. Uchwała nr 92/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Wychowania Fizycznego o zatrudnienie dr hab. Anny Grzywacz na stanowisku profesora nadzwyczajnego (na II etacie).

 20. Uchwała nr 93/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Wychowania Fizycznego o zatrudnienie dra hab. Piotra Gronka na stanowisku profesora nadzwyczajnego (na II etacie).

 21. Uchwała nr 94/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Pozawydziałowego Zamiejscowego Instytutu Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych o zatrudnienie dra hab. Tomasza Duraka na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 22. Uchwała nr 95/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Biologiczno-Rolniczego o zatrudnienie dr hab. Romy Durak na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 23. Uchwała nr 96/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Biologiczno-Rolniczego o zatrudnienie dra hab. inż. Macieja Balawejdera na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

 


Wstawił:Drozd Szymon 2017-02-06 15:06
Sporządził:Małgorzata Dworak   2017-02-06
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2017-02-06
Stronę obejrzano: 15111 razy
[+]