Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 26.01.2017 r.
26.01.2017 r.

Z OBRAD SENATU

 

Uroczyste wręczenie studentom Uniwersytetu Rzeszowskiego dyplomów potwierdzających przyzna­nie stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017 zainaugurowało posiedzenie Senatu w dniu 26 stycznia. Prowadzący obrady Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Marek Koziorowski, wręczając dyplomy sześciu stypendystom, podkreślił, że ich postawa jest dla społeczności UR szczególnym powodem do dumy oraz dowodem na to, że nauka to nie tylko wyzwanie, ale także źródło prawdziwej satysfakcji.

W dalszej części obrad jednogłośnie podjęta została uchwała w sprawie stanowiska środowiska akademickiego UR wobec narastającej fali agresji na tle narodowościowym, zwłaszcza ostatniego incydentu – pobicia w Rzeszowie studentów pochodzących z Ukrainy.

Zatwierdzono również kalendarium składania wniosków, przez poszczególne jednostki, o uprawnienia akademickie.

Temat wyzwań wynikających z nowego algorytmu podziału dotacji podstawowej przedstawił w swym wystąpieniu Prorektor ds. Finansów i Organizacji dr hab. Grzegorz Ślusarz, prof. UR.

W sprawach dydaktycznych zatwierdzono m.in. uchwałę o utworzeniu, na Wydziale Biologiczno-Rolniczym, studiów podyplomowych: rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych.

W sprawach kadrowych pozytywnie zaopiniowano wnioski: o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dra hab. Zdzisława Budzyńskiego (na Wydziale Socjologiczno-Historycznym), a także zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego: dr hab. Romy Durak i dra hab. inż. Macieja Balawejdera (na Wydziale Biologiczno-Rolniczym), dra hab. Stanisława Domoradzkiego, prof. UR i dra hab. Pawła Jakubczyka (na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym), dra hab. Janusza Gajdy (na Wydziale Medycznym), dra hab. Zbigniewa Jakubka (na Wydziale Muzyki), dra hab. Tomasza Bochnaka (na Wydziale Socjologiczno-Historycznym), dr hab. Anny Grzywacz i dra hab. Piotra Gronka (na Wydziale Wychowania Fizycznego, na II etacie) oraz dra hab. Tomasza Duraka w  Pozawydziałowym Zamiejscowym Instytucie Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych.

 

 

 


Wstawił:Drozd Szymon 2017-02-01 11:14
Sporządził:Małgorzata Dworak   2017-02-01
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2017-02-01
Stronę obejrzano: 1867 razy
[+]