Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 24.11.2016 r.
24.11.2016 r.

Z OBRAD SENATU

 

Pierwszym, ważnym punktem posiedzenia Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w dniu 24 listopada było głosowanie nad wnioskiem o nadanie imienia Profesora Włodzimierza Kotkowskiego Galerii  Wydziału Sztuki, mieszczącej się w budynku A2, przy ul. mjra W. Kopisto 2a. Wniosek został przyjęty przez aklamację. W ten sposób uhonorowano osobę Pana  Profesora –  znakomitego artysty, jak też jego wysiłki na rzecz kształtowania pasji oraz charakterów młodych ludzi, studentów, przeszłych twórców. Uroczystość na Wydziale Sztuki odbyła się 1 grudnia br.

W dalszej części obrad odbyło się głosowanie nad wnioskami Wydziału Pedagogicznego dotyczącymi utworzenia studiów podyplomowych: nauczanie informatyki w szkole; nauczanie programowania w szkole;                nauczanie techniki w szkole. W tych sprawach podjęto stosowne uchwały.

Z informacjami na temat bieżących spraw Uniwersytetu wystąpił ponadto Rektor prof. dr hab. Sylwester Czopek.

Na koniec Senat zatwierdził projekt uchwały w kwestii wyboru audytora badającego sprawozdanie finansowe Uczelni.

 

 

 

 


Wstawił:Drozd Szymon 2016-12-01 14:49
Sporządził:Małgorzata Dworak   2016-12-01
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2016-12-01
Stronę obejrzano: 1664 razy
[+]