Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Komisje senackie
Komisje senackie

KOMISJE SENACKIE
UNIWERSYTETU RESZOWSKIEGO

 

KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA

 

 1. dr hab. Zofia Sokołowicz, prof. UR
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 2. dr hab. inż. Wiesława Kuźniar, prof. UR
  Wydział Ekonomii
 3. dr hab. Agnieszka Uberman, prof. UR
  Wydział Filologiczny
 4. dr Anna Szpila
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 5. prof. dr hab. n. med. Sławomir Snela
  Wydział Medyczny
 6. dr Tomasz Zając
  Wydział Muzyki
 7. ks. dr hab. Janusz Miąso, prof. UR
  Wydział Pedagogiczny
 8. dr Aleksandra Mach
  Wydział Pedagogiczny
 9. dr hab. Monika Klejnowska, prof. UR
  Wydział Prawa  i Administracji
 10. dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 11. dr Magdalena Uchman
  Wydział Sztuki
 12. dr Wojciech Bajorek
  Wydział Wychowania  Fizycznego
 13. dr Małgorzata Kus-Liśkiewicz
  Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych
 14. dr Barbara Skoczyńska-Prokopowicz
  Centrum Języków Obcych
 15. stud. Kamila Sikorska
  Wydział Medyczny
 16. stud. Natalia Siupik
  Wydział Medyczny

 

KOMISJA DS. ROZWOJU UCZELNI

 

 1. dr inż. Grażyna Gajdek
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 2. dr inż. Bogdan Wierzbiński
  Wydział Ekonomii
 3. dr Małgorzata Dziedzic
  Wydział Filologiczny
 4. dr hab. Jan Bazan, prof. UR
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 5. prof. dr hab. n. med. Sławomir Snela
  Wydział Medyczny
 6. dr hab. n. med. Maciej Machaczka, prof. UR
  Wydział Medyczny
 7. dr hab. Jacek Ścibor, prof. UR
  Wydział Muzyki
 8. dr Waldemar Lib
  Wydział Pedagogiczny
 9. dr hab. Jan Olszewski, prof. UR
  Wydział Prawa i Administracji
 10. dr hab. Dariusz Wojakowski, prof. UR
    Wydział Socjologiczno-Historyczny
 11. dr hab. Marek Olszyński, prof. UR
    Wydział Sztuki
 12. dr hab. Paweł Król, prof. UR
    Wychowania  Fizycznego
 13. dr Magdalena Duda
  Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych
 14. mgr Tomasz Świątek
    Centrum Sportu i Rekreacji
 15. stud. Adrianna Martyna
    Wydział Biologiczno-Rolniczy
 16. stud. Jolanta Skubisz
    Wydział Biologiczno-Rolniczy

 

KOMISJA DS. BUDŻETU I FINANSÓW

 

 1. mgr Wiesława Janusz
    Wydział Biologiczno-Rolniczy
 2. dr hab. inż. Ryszard Kata, prof. UR
  Wydział Ekonomii
 3. dr hab. Zenon Ożóg, prof. UR
  Wydział Filologiczny
 4. dr hab. Małgorzata Sznajder, prof. UR
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 5. dr Adam Najdecki
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 6. 6. dr hab. n. med. Artur Mazur, prof. UR
  Wydział Medyczny
 7. dr hab. Mirosław Dymon, prof. UR
  Wydział Muzyki
 8. dr hab. Ryszard Pęczkowski, prof. UR
  Wydział Pedagogiczny
 9. dr Paweł Majka
  Wydział Prawa i Administracji
 10. dr hab. Paweł Grata, prof. UR
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 11. prof. dr hab. Zdzisław Budzyński
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 12. dr hab. Antoni Nikiel, prof. UR
  Wydział Sztuki
 13. prof. dr hab. Wojciech Czarny
  Wydział Wychowania  Fizycznego
 14. dr hab. Maciej Wnuk, prof. UR
  Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych
 15. dr Sławomir Schultis
  Centrum Języków Obcych
 16. Mieczysław Piekarz
  Biblioteka UR
 17. stud. Karolina Sobala
  Wydział Prawa i Administracji
 18. stud. Damian Strojny
  Wydział Medyczny

 

KOMISJA STATUTOWA

 

 1. prof. dr hab. inż. Dorota Bobrecka-Jamro
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 2. dr inż. Lidia Kaliszczak
  Wydział Ekonomii
 3. dr hab. Zenon Ożóg, prof. UR
  Wydział Filologiczny
 4. dr hab. Piotr Gronkowski, prof. UR
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 5. dr Julian Skrzypiec
  Wydział Medyczny
 6. prof. dr hab. Grzegorz Oliwa
  Wydział Muzyki
 7. ks. dr Wiesław Matyskiewicz
  Wydział Pedagogiczny
 8. dr Marcin Niemczyk
  Wydział Prawa  i Administracji
 9. dr hab. Sabina Grabowska, prof. UR
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 10. prof. dr hab. Tadeusz Boruta
   Wydział Sztuki
 11. dr hab. Andrzej Nowakowski, prof. UR
  Wydział Wychowania  Fizycznego
 12. dr hab. Stanisław Sadło, prof. UR
  Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk  Podstawowych
 13. dr Danuta Hejda
  Centrum Kultury i Języka Polskiego POLONUS 
 14. stud. Sylwia Słoniec         
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 15. stud. Piotr Moroch
  Wydział Prawa i Administracji

 

KOMISJA DS. NAUKI

 

 1. prof. dr hab. Krzysztof Kukuła
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 2. dr hab. Alina Szewc-Rogalska, prof. UR
  Wydział Ekonomii
 3. dr hab. Magdalena Rabizo-Birek, prof. UR
  Wydział Filologiczny
 4. prof. dr hab. Ołeh Łopuszański
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 5. dr hab. n. med. Maciej Machaczka, prof. UR
  Wydział Medyczny
 6. dr hab. Krzysztof Kostrzewa, prof. UR
  Wydział Muzyki
 7. dr Małgorzata Zarębińska
  Wydział Muzyki
 8. dr hab. Marta Wrońska, prof. UR
  Wydział Pedagogiczny
 9. dr hab. Renata Świrgoń-Skok, prof. UR
  Wydział Prawa i Administracji
 10. dr hab. Marta Połtowicz-Bobak, prof. UR
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 11. dr Anna Steliga
  Wydział Sztuki
 12. prof. dr hab. Wojciech Cynarski
  Wydział Wychowania  Fizycznego
 13. dr hab. Maciej Wnuk, prof. UR
  Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk  Podstawowych
 14. dr hab. Ewa Węgrzyn, prof. UR
  Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk   Podstawowych
 15. dr Miłosz Szczudło
  Centrum Sportu i Rekreacji
 16. stud. Izabela Kułak           
  Wydział Prawa i Administracji   
 17. stud. Karolina Maternia
  Wydział Biologiczno-Rolniczy

Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich

Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów

Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów


Wstawił:Drozd Szymon 2016-11-08 11:14
Sporządził:Małgorzata Dworak   2016-11-08
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2016-11-08
Stronę obejrzano: 152842 razy
[+]