Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Komisje senackie
Komisje senackie

KOMISJE SENACKIE
UNIWERSYTETU RESZOWSKIEGO

 

KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA

 

 1. dr hab. Zofia Sokołowicz, prof. UR
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 2. dr hab. inż. Wiesława Kuźniar, prof. UR
  Wydział Ekonomii
 3. dr hab. Agnieszka Uberman, prof. UR
  Wydział Filologiczny
 4. dr Anna Szpila
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 5. prof. dr hab. n. med. Sławomir Snela
  Wydział Medyczny
 6. dr Tomasz Zając
  Wydział Muzyki
 7. ks. dr hab. Janusz Miąso, prof. UR
  Wydział Pedagogiczny
 8. dr Aleksandra Mach
  Wydział Pedagogiczny
 9. dr hab. Monika Klejnowska, prof. UR
  Wydział Prawa  i Administracji
 10. dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 11. dr Magdalena Uchman
  Wydział Sztuki
 12. dr Wojciech Bajorek
  Wydział Wychowania  Fizycznego
 13. dr Małgorzata Kus-Liśkiewicz
  Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych
 14. dr Barbara Skoczyńska-Prokopowicz
  Centrum Języków Obcych
 15. stud. Kamila Sikorska
  Wydział Medyczny
 16. stud. Natalia Siupik
  Wydział Medyczny

 

KOMISJA DS. ROZWOJU UCZELNI

 

 1. dr inż. Grażyna Gajdek
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 2. dr inż. Bogdan Wierzbiński
  Wydział Ekonomii
 3. dr Małgorzata Dziedzic
  Wydział Filologiczny
 4. dr hab. Jan Bazan, prof. UR
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 5. prof. dr hab. n. med. Sławomir Snela
  Wydział Medyczny
 6. dr hab. n. med. Maciej Machaczka, prof. UR
  Wydział Medyczny
 7. dr hab. Jacek Ścibor, prof. UR
  Wydział Muzyki
 8. dr Waldemar Lib
  Wydział Pedagogiczny
 9. dr hab. Jan Olszewski, prof. UR
  Wydział Prawa i Administracji
 10. dr hab. Dariusz Wojakowski, prof. UR
    Wydział Socjologiczno-Historyczny
 11. dr hab. Marek Olszyński, prof. UR
    Wydział Sztuki
 12. dr hab. Paweł Król, prof. UR
    Wychowania  Fizycznego
 13. dr Magdalena Duda
  Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych
 14. mgr Tomasz Świątek
    Centrum Sportu i Rekreacji
 15. stud. Adrianna Martyna
    Wydział Biologiczno-Rolniczy
 16. stud. Jolanta Skubisz
    Wydział Biologiczno-Rolniczy

Komisja ds. Budżetu i Finansów

Komisja Statutowa

Komisja ds. Nauki

Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich

Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów

Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów


Wstawił:Drozd Szymon 2016-11-08 11:12
Sporządził:Małgorzata Dworak   2016-11-08
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2016-11-08
Stronę obejrzano: 152332 razy
[+]