Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » OBSŁUGA BIULETYNU » Instrukcja
Opis serwisu i instrukcja obsługi

Uniwersytet Rzeszowski prezentuje informacje publiczne poprzez stronę Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) pod adresem URL: http://bip.univ.rzeszow.pl
 1. W lewej części strony głównej znajduje się statyczne menu podmiotowe, w którym na stałe umieszczone są "tematy informacyjne" sklasyfikowane w sześciu statycznych kategoriach.

   Na górze menu znajduje się pole formularza "Szukaj", które umożliwia przeszukiwanie zasobów serwisu (wg klucza). Umieszczane są tu wszystkie dokumenty zamieszczone na stronie BIPu.

   Odnośniki z głównych tematów menu wskazują:
  • bezpośrednio treść dokumentu (w jednym z formatów: .html, .pdf, .rtf, .jpg, .gif, .doc) opatrzonego informacją o czasie ostatniej modyfikacji oraz liczbie odsłon danego dokumentu;
   lub
  • podmenu kolejnych odnośników do dokumentów w tym również do stron internetowych spoza BIP.


  Osoby odwiedzające stronę internetową Biuletynu mają do dysozycji "Wniosek o udostępnienie informacji" będący ostatnią pozycją w statycznej kategorii "Obsługa biuletynu"

 2. W prawej części strony głównej pojawia się dokument z uaktywnionego odnośnika.

   Schemat dokumentu:
  • nagłówek zawierający tytuł dokumentu,
   pole "streszczenia dokumentu" - ramka, w której pojawia się:
  • treść dokumentu (w jednym ze wskazanych wyżej formatów)
   lub
   opis dokumentu i załącznik (w formacie jak wyżej)

Wstawił:Szczęsny Jan 2007-06-22 13:04
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2007-06-22
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2007-06-22
Stronę obejrzano: 9397 razy
[+]