Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 27.10.2016 r.
27.10.2016 r.

Z OBRAD SENATU

 

W porządku obrad posiedzenia Senatu w dniu 27 października br. znalazł się rekomendowany przez Radę Wydziału Socjologiczno-Historycznego wniosek o nadanie godności doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego profesorowi Frankowi Wilczkowi – wybitnemu fizykowi, laureatowi Nagrody Nobla. Senat jednomyślnie opowiedział się za uhonorowaniem Profesora tą najwyższą godnością uniwersytecką.

 

W dalszej części obrad Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia przedstawił sprawozdanie z zakończonej w ostatnich dniach września na Uniwersytecie Rzeszowskim rekrutacji na rok akademicki 2016/2017.  

 

Głosowaniu podane zostały także projekty chwał w sprawach:

  • funkcjonowania w UR Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia;
  • zniesienia profilu praktycznego na kierunku fizyka, studia II st.;
  • likwidacji kierunku studiów fizyka techniczna, studia II st., profil ogólnoakademicki.

Senat zaaprobował je jednomyślnie.

 

W sprawach osobowych pod opinię obradujących poddano wnioski dotyczące: 

  • zatrudnienia prof. dra hab. Jana Oszmiańskiego na stanowisku profesora zwyczajnego  (na Wydziale Biologiczno-Rolniczym);
  • zatrudnienia dr hab. Mirosławy Zimy, prof. UR (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy) oraz dra hab. Zbigniewa Barabasza (na Wydziale WF) na stanowisku profesora nadzwyczajnego;
  • powołania na stanowisko dyrektora:

Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Komputerowego – dra hab. Jana Bazana, prof. UR;

Centrum Innowacyjnych Technologii – dr inż. Kazimiery Dudek;

Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej – dra Wojciecha Bochnowskiego.

 

Nastąpił także wybór składów osobowych, funkcjonujących na Uniwersytecie, komisji senackich oraz komisji dyscyplinarnych.


Wstawił:Drozd Szymon 2016-11-04 14:58
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2016-11-04
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2016-11-04
Stronę obejrzano: 2942 razy
[+]