Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Dziekani
Dziekani

 

Dziekan Wydziału Biologiczno-Rolniczego
dr hab. Czesław PUCHALSKI, prof. UR
 

Zdjęcie

w

przygotowaniu

Dziekan Wydziału Ekonomii
dr hab. inż. Ryszard KATA, prof. UR 
Dziekan Wydziału Filologicznego

dr hab. Zenon Ożóg, prof. UR
 
Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego
prof. dr hab. Ołeh ŁOPUSZAŃSKI
 
Dziekan Wydziału Medycznego
dr hab. n. med. Artur MAZUR, prof. UR
 
Dziekan Wydziału Muzyki

dr hab. Mirosław Dymon, prof. UR

Dziekan Wydziału Pedagogicznego
dr hab. Ryszard PĘCZKOWSKI, prof. UR
 
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
dr hab. Elżbieta FERET, prof. UR
 
Dziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego
dr hab. Paweł GRATA, prof. UR 
Dziekan Wydziału Sztuki

dr hab. Antoni NIKIEL, prof. UR
Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego

prof. dr hab. Wojciech CZARNY
 
Dyrektor Pozawydziałowego, Zamiejscowego Instytutu Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych
dr hab. Maciej WNUK, prof. UR
 

Zdjęcie

w

przygotowaniu


Wstawił:Drozd Szymon 2016-10-24 11:18
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2016-10-24
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2016-10-24
Stronę obejrzano: 107018 razy
[+]