Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STRUKTURA UR » Wydziały » Wydział Sztuki
Wydział Sztuki

Dziekanat wydziału
Al. mjr.W. Kopisto 2a
35-959 Rzeszów
tel. +48 017 8721174, 017 8721276

Władze wydziału

DZIEKAN

dr hab. Antoni NIKIEL, prof. UR

 

Prodziekan
ds. Dydaktyki i Studenckich

dr Magdalena UCHMAN

 

Prodziekan
ds. Nauki

prof. dr hab. Tadeusz NUCKOWSKI

 

Prodziekan
ds. Promocji i Rozwoju

dr hab. Marek OLSZYŃSKI, prof. UR

 

strona wydziału
http://www.ur.edu.pl/wydzialy/sztuki/aktualnosci

 

 

 


Wstawił:Drozd Szymon 2016-10-06 13:36
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2016-10-06
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2016-10-06
Stronę obejrzano: 23299 razy
[+]