Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INNE » Zamówienia publiczne » Usługi (nieaktualne - proszę użyć odnośnika powyżej)
ZP/UR/75/2016 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pt.: „Organizacja usługi hotelowo-restauracyjnej podczas Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego Polonia Sacra. Historia Polski w ikonografii sztuki sakralnej i religijnej..."

Termin składania ofert upływa w dniu 22.09.2016 r. o godz. 10:00

 

Ogłoszenie - Zamówienie publiczne na usługi społeczne - sygn. ZP-UR-75-2016

  1. Formularz oferty- zał. 1 do ogłoszenia
  2. Projekt umowy  - zał. nr 2 do ogłoszenia
  3. Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 3  do ogłoszenia

 

Uniwersytet Rzeszowski informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania  na usługę społeczną nr ZP/UR/75/2016  pt.: „Organizacja usługi hotelowo-restauracyjnej  podczas Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego  „Polonia Sacra. Historia Polski w ikonografii sztuki sakralnej i religijnej” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy  Hotel i Restauracja Nowy Dwór Jolanta Podgórska-Migut 36-062 Zaczernie 955A, z którą Zamawiający zawarł umowę w dniu 29.09.2016 r.


Wstawił:Drozd Szymon 2016-09-30 13:37
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2016-09-30
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2016-09-30
Stronę obejrzano: 4223 razy
[+]