Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INNE » Samorząd Studentów
Samorząd Studentów

Samorząd Studentów UR
al. Rejtana 16C,
pok. 004 B.
+48 17 872 10 95

Samorząd Studentów UR - oficjalna strona.

 

  Zarząd Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego:
 • przewodniczący: Paweł Stawarz, student Wydziału Pedagogicznego
 • zastępca: Łukasz Dziedzic, student Wydziału Ekonomii
 • zastępca: Arkadiusz Szozda, student Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego
 • sekretarz: Grzegorz Rzeźnik, student Wydziału Socjologiczno-Historycznego
  Struktura organizacyjna Samorządu Studenckiego oparta jest na trzech komisjach:
 • Komisji Socjalno - Ekonomicznej, której przewodniczy Paulina Pyrek, studentka Wydziału Ekonomii
 • Komisji Prawnej prowadzonej przez Magdalenę Kruczek, studentkę Wydziału Prawa
 • Komisji Kultury pod przewodnictwem Jakuba Stefańskiego, studenta Wydziału Pedagogicznego.

Samorząd Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego jest organizacją działającą na podstawie Statutu UR. W jego skład wchodzą przedstawiciele poszczególnych Wydziałów, ogółem reprezentujący ok. 23000 studentów.

Bronimy praw i interesów studentów UR, zabiegamy o jak najlepsze warunki życia, ochrony zdrowia i nauki studiujących. Mamy także swoich przedstawicieli w Parlamencie Studentów RP, który współpracuje z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu.

Samorząd Studentów prowadzi i popiera działalność zmierzającą do rozwoju osobowości studiujących oraz realizacji ich zainteresowań, popiera studencką działalność naukową, kulturalną, turystyczną i sportową. Przedstawiciele studentów czynnie włączają się w pomoc społeczną (wolontariat i działalność charytatywną).

 


Wstawił:Szczęsny Jan 2007-06-22 12:59
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2007-06-22
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2007-06-22
Stronę obejrzano: 28274 razy
[+]