Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian


2018-03-07
Edycja: 25.01.2018 r. - 14:54:02
Edycja: 22.02.2018 r. - 14:53:35
Utworzenie: 22.02.2018 r. - 14:53:14
Edycja: Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego - 14:48:18
Edycja: Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego - 14:37:27

2018-02-28
Edycja: STATUT Uniwersytetu Rzeszowskiego - 12:44:27
Edycja: UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego podjęte w roku 2018 - 08:09:10
Edycja: UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego podjęte w roku 2018 - 08:07:21

2018-02-16
Edycja: Informacje ogólne - 15:01:16
Edycja: Statut - Organy Uniwersytetu - 11:50:53
Edycja: STATUT Uniwersytetu Rzeszowskiego - 07:48:11
Edycja: Statut - 07:39:42
Edycja: Statut - 07:38:54

Strona
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232

2007-08-28
Edycja: STRUKTURA UR - 09:08:41
Przeniesienie do Archiwum: Jednostki pozawydziałowe - 09:08:39
Przeniesienie do Archiwum: Jednostki międzywydziałowe - 09:08:39
Przeniesienie do Archiwum: Wydziały - 09:08:39
Przeniesienie do Archiwum: Zamiejscowy Wydział Biotechnologii - 09:08:39
Przeniesienie do Archiwum: Wydział Wychowania Fizycznego - 09:08:39
Przeniesienie do Archiwum: Wydział Socjologiczno - Historyczny - 09:08:39
Przeniesienie do Archiwum: Wydział Prawa - 09:08:39
Przeniesienie do Archiwum: Wydział Pedagogiczno - Artystyczny - 09:08:39
Przeniesienie do Archiwum: Wydział Medyczny - 09:08:39
Przeniesienie do Archiwum: Wydział Matematyczno - Przyrodniczy - 09:08:39
Przeniesienie do Archiwum: Wydział Filologiczny - 09:08:39
Przeniesienie do Archiwum: Wydział Ekonomii - 09:08:39
Przeniesienie do Archiwum: Wydział Biologiczno - Rolniczy - 09:08:39
Przeniesienie do Archiwum: STRUKTURA UR - 09:08:39

2007-06-22
Utworzenie podmenu: Wniosek o udostępnienie informacji - 13:10:59
Utworzenie podmenu: Redakcja - 13:10:09
Utworzenie podmenu: OBSŁUGA BIULETYNU - 13:08:33
Utworzenie podmenu: Instrukcja - 13:08:30
Utworzenie podmenu: Zamówienia publiczne - 13:03:43
Utworzenie podmenu: Samorząd - 12:59:41
Utworzenie podmenu: Czasopismo - 12:58:47
Utworzenie podmenu: Wydawnictwo - 12:45:40
Utworzenie podmenu: INNE - 12:44:22
Utworzenie podmenu: Biblioteka - 12:44:18
Utworzenie podmenu: Regulamin świadczeń materialnych - 12:41:02
Utworzenie podmenu: Regulamin studiów - 12:39:46
Utworzenie podmenu: Postanowienia ogólne - 12:34:47
Utworzenie podmenu: Organizacja Uniwersytetu - 12:33:23
Utworzenie podmenu: Organy Uniwersytetu - 12:32:14
Utworzenie podmenu: Tryb wyborów, powoływania i odwoływania organów UR - 12:31:11
Utworzenie podmenu: Pracownicy Uniwersytetu - 12:29:28
Utworzenie podmenu: Studia i studenci Uniwersytetu - 12:27:40
Utworzenie podmenu: Administracja i gospodarka Uniwersytetu Rzeszowskiego - 12:26:36
Utworzenie podmenu: Przepisy porządkowe dotyczące organizowania zgromadzeń - 12:24:56
Utworzenie podmenu: Przepisy przejściowe i końcowe - 12:13:32
Utworzenie podmenu: Zmiany do statutu - 11:49:33
Utworzenie podmenu: PRAWO - 11:44:48
Utworzenie podmenu: Statut - 11:44:05
Utworzenie podmenu: Jednostki pozawydziałowe - 11:30:22
Utworzenie podmenu: Jednostki międzywydziałowe - 11:29:38
Utworzenie podmenu: Zamiejscowy Wydział Biotechnologii - 11:27:54
Utworzenie podmenu: Wydział Wychowania Fizycznego - 11:27:12
Utworzenie podmenu: Wydział Socjologiczno - Historyczny - 11:26:40
Utworzenie podmenu: Wydział Prawa - 11:26:03
Utworzenie podmenu: Wydział Pedagogiczno - Artystyczny - 11:25:30
Utworzenie podmenu: Wydział Medyczny - 11:24:59
Utworzenie podmenu: Wydział Matematyczno - Przyrodniczy - 11:23:44
Utworzenie podmenu: Wydział Filologiczny - 11:22:53
Utworzenie podmenu: STRUKTURA UR - 11:20:19
Utworzenie podmenu: Wydział Ekonomii - 11:19:59
Utworzenie podmenu: Wydział Biologiczno - Rolniczy - 11:19:55
Utworzenie podmenu: Wydziały - 11:11:42
Utworzenie podmenu: Administracja - 11:02:18
Utworzenie podmenu: Senat - 10:52:20
Utworzenie podmenu: Dziekani - 10:50:53
Utworzenie podmenu: Prorektorzy - 10:49:57
Utworzenie podmenu: WŁADZE - 10:45:54
Utworzenie podmenu: Rektor - 10:45:51

2007-06-21
Utworzenie podmenu: Struktura własnościowa - 13:35:59
Utworzenie podmenu: Historia - 13:35:56
Utworzenie podmenu: Ogólne - 13:35:52
Utworzenie podmenu: INFORMACJE - 13:34:04

Strona
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65