Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Struktura własnościowa
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Administracja
STRUKTURA UR
  Wydziały
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
PRAWO
  Rekrutacja
  Statut
  Regulaminy studiów
  Regulamin świadczeń materialnych
  Opłaty za studia
  Regulamin (zasady i tryb) nadawania tytułu doktora honoris causa w Uniwersytecie Rzeszowskim
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Wyniki akredytacji
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian


2014-01-07
Utworzenie: Z OBRAD SENATU - 13:25:42
Przeniesienie do Archiwum: 28.11.2013 r. - 13:24:12
Utworzenie: 28.11.2013 - 13:23:28
Edycja: Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego podjęte w roku 2013 - 13:16:56
Edycja: Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego podjęte w roku 2013 - 13:16:35

2014-01-03
Edycja: Administracja - 15:13:56
Przeniesienie do Archiwum: Pzawydziałowy Instytut Filozofii - 11:23:54
Edycja: Jednostki międzywydziałowe - 09:02:53
Publikacja: Muzeum - 09:00:58
Publikacja: Archiwum - 09:00:47
Przeniesienie do Archiwum: Muzeum - 09:00:17
Przeniesienie artykułu: Muzeum - 08:58:36
Publikacja: Muzeum - 08:58:21
Przeniesienie do Archiwum: Archiwum - 08:57:12
Przeniesienie artykułu: Archiwum - 08:56:28
Publikacja: Archiwum - 08:56:11
Przeniesienie do Archiwum: Muzeum - 08:55:38
Przeniesienie do Archiwum: Archiwum - 08:55:34
Edycja: Jednostki międzywydziałowe - 08:53:03
Edycja: Jednostki międzywydziałowe - 08:52:27
Przeniesienie do Archiwum: Archiwum - 08:49:06
Edycja: Archiwum - 08:48:58
Przeniesienie artykułu: Jednostki międzywydziałowe - 07:38:43
Przeniesienie do Archiwum: Jednostki pozawydziałowe - 07:37:16

2014-01-02
Publikacja: Muzeum - 15:08:09
Publikacja: Archiwum - 15:08:03
Publikacja: Jednostki pozawydziałowe - 15:07:44
Publikacja: Jednostki naukowo-badawcze - 15:07:20
Edycja: Jednostki międzywydziałowe - 15:06:56
Publikacja: Pzawydziałowy Instytut Filozofii - 15:06:24
Publikacja: Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych - 15:06:06
Publikacja: Wydział Wychowania Fizycznego - 15:05:53
Publikacja: Wydział Socjologiczno - Historyczny - 15:05:36
Publikacja: Wydział Prawa i Administracji - 15:05:20
Edycja: Wydział Pedagogiczny - 15:04:34
Publikacja: Wydział Pedagogiczny - 15:04:10
Publikacja: Wydział Matematyczno - Przyrodniczy - 15:03:08
Publikacja: Wydział Medyczny - 15:01:51
Publikacja: Wydział Filologiczny - 15:01:43
Publikacja: Wydział Ekonomii - 15:01:35
Publikacja: Wydział Biologiczno Rolniczy - 15:01:27
Publikacja: Wydział Sztuki - 15:01:18
Przeniesienie do Archiwum: Archiwum - 14:55:27
Przeniesienie do Archiwum: Jednostki międzywydziałowe - 14:55:27
Przeniesienie do Archiwum: Jednostki naukowo-badawcze - 14:55:27
Przeniesienie do Archiwum: Muzeum - 14:55:26
Przeniesienie do Archiwum: Wydział Socjologiczno - Historyczny - 14:55:02
Przeniesienie do Archiwum: Wydział Medyczny - 14:55:02
Przeniesienie do Archiwum: Wydział Matematyczno - Przyrodniczy - 14:55:02
Przeniesienie do Archiwum: Wydział Filologiczny - 14:55:02
Przeniesienie do Archiwum: Wydział Ekonomii - 14:55:02
Przeniesienie do Archiwum: Wydział Biologiczno Rolniczy - 14:55:02
Przeniesienie do Archiwum: Wydział Sztuki - 14:55:02
Przeniesienie do Archiwum: Wydział Prawa i Administracji - 14:55:02
Przeniesienie do Archiwum: Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych - 14:55:02
Przeniesienie do Archiwum: Wydział Pedagogiczny - 14:55:02
Przeniesienie do Archiwum: Wydział Wychowania Fizycznego - 14:55:02

Strona
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

2018-01-30
Utworzenie podmenu: 25.01.2018 r. - 11:30:28

2018-01-29
Utworzenie podmenu: 2018 - 15:06:39

2018-01-11
Utworzenie podmenu: 21.12.2017 r. - 10:14:20

Strona
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42