Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian


2019-02-14
Utworzenie: Zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów studiów wyższych od roku akademickiego 2018/2019 - 13:48:30
Utworzenie: Opłaty pobierane w roku akademickim 2018/2019 - 12:14:22
Utworzenie: Opłata za zakwaterowanie w Domu Studenckim - 12:12:01
Edycja: Zarządzenie w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w Domach Studenta - 12:09:45
Utworzenie: Zarządzenie w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w Domach Studenta - 12:05:30
Przeniesienie do Archiwum: Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne - 11:59:41
Edycja: Informacje ogólne - 10:08:01
Publikacja: Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne - 09:05:29

2019-02-13
Edycja: UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego podjęte w roku 2018 - 10:30:01

2019-02-12
Edycja: Historia uczelni - 15:19:15
Edycja: Historia uczelni - 15:19:03
Edycja: Historia uczelni - 15:18:37
Edycja: Historia uczelni - 15:18:07
Edycja: Historia uczelni - 15:17:46

Strona
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232

2019-06-28
Edycja: Efekty kształcenia - 15:20:05
Edycja: Plany studiów - 15:20:01
Edycja: Wydział Wychowania Fizycznego - 15:19:57
Edycja: Efekty kształcenia - 15:19:52
Edycja: Plany studiów - 15:19:47
Edycja: Wydział Prawa i Administracji - 15:19:44
Edycja: Efekty kształcenia - 15:19:36
Edycja: Wydział Pedagogiczny - 15:19:32
Edycja: Plany studiów - 15:19:32
Edycja: Efekty kształcenia - 15:19:25
Edycja: Plany studiów - 15:19:20
Edycja: Wydział Muzyki - 15:19:15
Edycja: Sylabusy - 15:19:15
Edycja: Efekty kształcenia - 15:19:04
Edycja: Plany studiów - 15:19:00
Edycja: Wydział Medyczny - 15:18:55
Edycja: Efekty kształcenia - 15:18:44
Edycja: Efekty kształcenia - 15:18:35
Edycja: Plany studiów - 15:18:30
Edycja: Inżynieria bezpieczeństwa - 15:18:27
Edycja: Efekty kształcenia - 15:18:22
Edycja: Plany studiów - 15:18:16
Edycja: Inżynieria materiałowa - 15:18:13
Edycja: Efekty kształcenia - 15:18:07
Edycja: Plany studiów - 15:18:02
Edycja: Matematyka - 15:17:58
Edycja: Efekty kształcenia - 15:17:51
Edycja: Plany studiów - 15:17:42
Edycja: Mechatronika - 15:17:37
Edycja: Plany studiów i efekty kształcenia - 15:17:34
Edycja: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy - 15:17:22
Edycja: Efekty kształcenia - 15:17:17
Edycja: Plany studiów - 15:17:11
Edycja: Wydział Filologiczny - 15:17:08
Edycja: Efekty kształcenia - 15:17:01
Edycja: Plany studiów - 15:16:54
Edycja: Wydział Ekonomii - 15:16:50
Edycja: Sylabusy - 15:16:44
Edycja: Efekty kształcenia - 15:16:39
Edycja: Plany studiów - 15:16:33
Edycja: Wydział Biotechnologii - 15:16:28
Edycja: Plany studiów - 15:16:21
Edycja: Wydział Biologiczno-Rolniczy - 15:16:17
Edycja: Efekty kształcenia - 15:15:44
Edycja: Plany studiów - 15:15:40
Edycja: Wydział Sztuki - 15:15:37
Utworzenie podmenu: . - 15:10:34
Przeniesienie do Archiwum: Efekty kształcenia - 14:51:55
Przeniesienie do Archiwum: Plany studiów - 14:51:55
Przeniesienie do Archiwum: Wydział Sztuki - 14:51:55
Edycja: Efekty kształcenia - 14:48:12
Edycja: Wydział Sztuki - 14:48:06
Edycja: Plany studiów - 14:48:06
Przeniesienie do Archiwum: Efekty kształcenia - 14:47:48
Przeniesienie do Archiwum: Plany studiów - 14:47:48
Przeniesienie do Archiwum: Wydział Sztuki - 14:47:48
Edycja: Efekty kształcenia - 14:45:09
Edycja: Wydział Sztuki - 14:44:58
Edycja: Plany studiów - 14:44:58
Przeniesienie do Archiwum: Wydział Sztuki - 14:44:54
Przeniesienie do Archiwum: Plany studiów - 14:44:54
Przeniesienie do Archiwum: Efekty kształcenia - 14:44:54
Edycja: Efekty kształcenia - 14:41:14
Edycja: Plany studiów - 14:41:10
Edycja: Wydział Sztuki - 14:41:06
Przeniesienie do Archiwum: Wydział Wychowania Fizycznego - 14:36:02
Przeniesienie do Archiwum: Plany studiów - 14:36:02
Przeniesienie do Archiwum: Efekty kształcenia - 14:36:02
Przeniesienie do Archiwum: Efekty kształcenia - 14:35:59
Przeniesienie do Archiwum: Plany studiów - 14:35:59
Przeniesienie do Archiwum: Wydział Prawa i Administracji - 14:35:59
Przeniesienie do Archiwum: Efekty kształcenia - 14:35:55
Przeniesienie do Archiwum: Plany studiów - 14:35:55
Przeniesienie do Archiwum: Wydział Pedagogiczny - 14:35:55
Przeniesienie do Archiwum: Efekty kształcenia - 14:35:51
Przeniesienie do Archiwum: Plany studiów - 14:35:51
Przeniesienie do Archiwum: Wydział Muzyki - 14:35:51
Przeniesienie do Archiwum: Wydział Medyczny - 14:35:48
Przeniesienie do Archiwum: Plany studiów - 14:35:48
Przeniesienie do Archiwum: Efekty kształcenia - 14:35:48
Przeniesienie do Archiwum: Plany studiów - 14:35:44
Przeniesienie do Archiwum: Inżynieria bezpieczeństwa - 14:35:44
Przeniesienie do Archiwum: Fizyka - 14:35:44
Przeniesienie do Archiwum: Systemy diagnostyczne w medycynie - 14:35:44
Przeniesienie do Archiwum: Informatyka i ekonometria - 14:35:44
Przeniesienie do Archiwum: Informatyka - 14:35:44
Przeniesienie do Archiwum: Plany studiów i efekty kształcenia - 14:35:44
Przeniesienie do Archiwum: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy - 14:35:44
Przeniesienie do Archiwum: Efekty kształcenia - 14:35:44
Przeniesienie do Archiwum: Inżynieria materiałowa - 14:35:44
Przeniesienie do Archiwum: Efekty kształcenia - 14:35:44
Przeniesienie do Archiwum: Plany studiów - 14:35:44
Przeniesienie do Archiwum: Mechatronika - 14:35:44
Przeniesienie do Archiwum: Efekty kształcenia - 14:35:44
Przeniesienie do Archiwum: Plany studiów - 14:35:44
Przeniesienie do Archiwum: Matematyka - 14:35:44
Przeniesienie do Archiwum: Efekty kształcenia - 14:35:44
Przeniesienie do Archiwum: Plany studiów - 14:35:44
Przeniesienie do Archiwum: Wydział Filologiczny - 14:35:41
Przeniesienie do Archiwum: Plany studiów - 14:35:41
Przeniesienie do Archiwum: Efekty kształcenia - 14:35:41
Przeniesienie do Archiwum: Efekty kształcenia - 14:35:37
Przeniesienie do Archiwum: Plany studiów - 14:35:37
Przeniesienie do Archiwum: Wydział Ekonomii - 14:35:37
Przeniesienie do Archiwum: Efekty kształcenia - 14:35:27
Przeniesienie do Archiwum: Plany studiów - 14:35:27
Przeniesienie do Archiwum: Wydział Biotechnologii - 14:35:27
Przeniesienie do Archiwum: Plany studiów - 14:35:22
Przeniesienie do Archiwum: Wydział Biologiczno-Rolniczy - 14:35:22
Przeniesienie do Archiwum: Wydział Sztuki - 14:35:18
Edycja: Wydział Sztuki - 14:35:14
Przeniesienie do Archiwum: Efekty kształcenia - 14:35:08
Przeniesienie do Archiwum: Plany studiów - 14:35:08
Przeniesienie do Archiwum: Wydział Sztuki - 14:35:08

2019-06-03
Utworzenie podmenu: Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki - 09:27:32
Utworzenie podmenu: Technologia żywności i żywienia - 09:27:03
Utworzenie podmenu: Rolnictwo i ogrodnictwo - 09:26:37
Utworzenie podmenu: Pedagogika - 09:26:10
Utworzenie podmenu: Nauki socjologiczne - 09:25:49
Utworzenie podmenu: Nauki prawne - 09:25:23
Utworzenie podmenu: Nauki o zdrowiu - 09:24:56
Utworzenie podmenu: Nauki medyczne - 09:24:27
Utworzenie podmenu: Nauki fizyczne - 09:24:01
Utworzenie podmenu: Nauki biologiczne - 09:22:25
Utworzenie podmenu: Literaturoznawstwo - 09:22:01
Utworzenie podmenu: Językoznastwo - 09:21:24
Utworzenie podmenu: Historia - 09:21:00
Utworzenie podmenu: Filozofia - 09:20:34
Utworzenie podmenu: Ekonomia i finanse - 09:18:22
Utworzenie podmenu: Szczegółowe zasady rekrutacji w ramach dyscyplin - 09:17:24
Utworzenie podmenu: Archeologia - 09:17:24
Utworzenie podmenu: Kontakt i miejsce składania dokumentów - 09:03:29
Utworzenie podmenu: Pliki do pobrania - 09:03:01
Utworzenie podmenu: Limity przyjęć - 09:02:36
Utworzenie podmenu: Wykaz wymaganych dokumentów - 09:02:05
Utworzenie podmenu: Harmonogram rekrutacji 2019/2020 - 09:01:31
Utworzenie podmenu: Ogólne warunki rekrutacji - 09:00:55
Utworzenie podmenu: Rekrutacja - 09:00:55
Utworzenie podmenu: Kontakt - 08:56:13
Utworzenie podmenu: Akty prawne - 08:55:42
Utworzenie podmenu: Program kształcenia - 08:55:18
Utworzenie podmenu: O Szkole Doktorskiej UR - 08:54:26
Utworzenie podmenu: Szkoła Doktorska - 08:54:01
Utworzenie podmenu: Aktualności - 08:54:01

2019-05-31
Utworzenie podmenu: 30.05.2019 r. - 13:36:18

Strona
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65