Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian


2012-04-13
Edycja: Struktura własnościowa - 15:11:45

2012-04-11
Edycja: Komisje senackie - 09:40:14

2012-04-05
Edycja: Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego podjęte w roku 2012 - 10:26:08
Utworzenie: 29.03.2012 r. - 10:25:06

Strona
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232

2018-10-17
Edycja: Pomoc materialna dla studentów i doktorantów - 08:58:37
Edycja: Pomoc Materialna dla studentów i doktorantów - 08:58:19
Edycja: Regulaminy - 08:57:57

2018-10-16
Edycja: Regulamin (zasady i tryb) nadawania tytułu doktora honoris causa w Uniwersytecie Rzeszowskim - 15:14:06
Edycja: Regulamin - prawa autorskie - 15:13:46
Edycja: Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej - 15:13:32
Edycja: Regulaminy studiów - 15:13:15
Utworzenie podmenu: Regulamin - 15:13:01

2018-10-05
Edycja: Kontakty do dziekanatów spraw socjalnych - 10:04:40
Przeniesienie do Archiwum: Kontakty do dziekanatów spraw socjalnych - 10:04:39
Edycja: Archiwalne - 10:02:36
Edycja: Kontakty do dziekanatów spraw socjalnych - 10:02:33
Edycja: Wysokość świadczeń pomocy materialnej - 10:02:29
Edycja: Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów od r. akad. 2018/2019 - 10:02:25
Edycja: Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów od r.akad. 2018/2019 - 10:02:22
Edycja: Stypendia dla cudzoziemców w r.ak 2018/2019 - 10:02:18
Edycja: Stypendia dla studentów/doktorantów cudzoziemców - 10:02:14
Edycja: STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA DOKTORANTÓW - 10:02:09
Edycja: Stypendium ministra dla studentów - 10:02:04
Edycja: Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów - 10:02:00
Edycja: ZAPOMOGA - 10:01:56
Edycja: STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW - 10:01:51
Edycja: STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW - 10:01:46
Edycja: STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - 10:01:42
Edycja: STYPENDIUM SOCJALNE - 10:01:37
Edycja: Pomoc Materialna dla studentów i doktorantów - 10:01:13
Przeniesienie do Archiwum: ZAPOMOGA - 10:01:11
Przeniesienie do Archiwum: Kontakty do dziekanatów spraw socjalnych - 10:01:11
Przeniesienie do Archiwum: Wysokość świadczeń pomocy materialnej - 10:01:11
Przeniesienie do Archiwum: Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów od r. akad. 2018/2019 - 10:01:11
Przeniesienie do Archiwum: Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów od r.akad. 2018/2019 - 10:01:11
Przeniesienie do Archiwum: Pomoc Materialna dla studentów i doktorantów - 10:01:11
Przeniesienie do Archiwum: Archiwalne - 10:01:11
Przeniesienie do Archiwum: STYPENDIUM SOCJALNE - 10:01:11
Przeniesienie do Archiwum: STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - 10:01:11
Przeniesienie do Archiwum: STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW - 10:01:11
Przeniesienie do Archiwum: STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW - 10:01:11
Przeniesienie do Archiwum: Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów - 10:01:11
Przeniesienie do Archiwum: Stypendium ministra dla studentów - 10:01:11
Przeniesienie do Archiwum: STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA DOKTORANTÓW - 10:01:11
Przeniesienie do Archiwum: Stypendia dla studentów/doktorantów cudzoziemców - 10:01:11
Przeniesienie do Archiwum: Stypendia dla cudzoziemców w r.ak 2018/2019 - 10:01:11
Edycja: Pomoc Materialna dla studentów i doktorantów - 10:01:10
Edycja: Pomoc Materialna dla studentów i doktorantów - 10:00:51
Utworzenie podmenu: Kontakty do dziekanatów spraw socjalnych - 09:49:54
Utworzenie podmenu: Wysokość świadczeń pomocy materialnej - 09:46:39
Utworzenie podmenu: Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów od r. akad. 2018/2019 - 09:45:06
Utworzenie podmenu: Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów od r.akad. 2018/2019 - 09:43:39
Utworzenie podmenu: Stypendia dla cudzoziemców w r.ak 2018/2019 - 09:41:32
Utworzenie podmenu: Stypendia dla studentów/doktorantów cudzoziemców - 09:40:49
Utworzenie podmenu: STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA DOKTORANTÓW - 09:18:33
Utworzenie podmenu: Stypendium ministra dla studentów - 09:17:38
Utworzenie podmenu: Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów - 09:17:38
Utworzenie podmenu: ZAPOMOGA - 08:38:00
Utworzenie podmenu: STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW - 08:37:06
Utworzenie podmenu: STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW - 08:36:18
Utworzenie podmenu: STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - 08:34:55
Utworzenie podmenu: STYPENDIUM SOCJALNE - 08:32:30

Strona
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65