Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Strategia rozwoju
  Struktura własnościowa
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Administracja
STRUKTURA UR
  Wydziały
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
PRAWO
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Statut
  Opłaty za studia
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Wyniki akredytacji
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian


2008-01-22
Edycja: Statut - 10:19:22
Edycja: Statut - Organy Uniwersytetu - 10:10:14
Edycja: STATUT Uniwersytetu Rzeszowskiego - 10:09:15

2008-01-16
Edycja: Informacje ogólne - 09:05:03

2008-01-14
Edycja: Przetargi i zamówienia publiczne - 15:08:17
Edycja: Gazeta Uniwersytecka - 15:02:50
Edycja: BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO - 15:00:15
Przeniesienie do Archiwum: Jednostki pozawydziałowe - 14:57:54
Utworzenie: Muzeum - 14:57:28
Utworzenie: Archiwum - 14:56:32
Edycja: Jednostki międzywydziałowe - 14:51:02
Edycja: Jednostki międzywydziałowe - 14:49:58
Edycja: Zamiejscowy Wydział Biotechnologii - 14:47:57
Edycja: Wydział Socjologiczno - Historyczny - 14:46:27
Edycja: Wydział Prawa - 14:44:55
Edycja: Wydział Pedagogiczny - 14:43:22
Edycja: Wydział Pedagogiczny - 14:42:23
Edycja: Wydział Pedagogiczny - 14:40:19
Edycja: Wydział Medyczny - 14:39:20
Edycja: Wydział Matematyczno - Przyrodniczy - 14:38:36
Edycja: Wydział Filologiczny - 14:37:29
Edycja: Wydział Ekonomii - 14:34:09
Edycja: Wydział Biologiczno Rolniczy - 14:27:55
Edycja: Administracja - 14:15:27
Edycja: Historia uczelni - 14:10:23
Edycja: Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego - 13:32:26
Utworzenie: Terminy posiedzeń Senatu UR (rok akad. 2007/2008) - 13:31:45
Utworzenie: Komisje senackie - 11:53:45
Edycja: Wniosek o udostępnienie informacji - 10:03:34
Edycja: Prorektorzy - 10:01:51
Utworzenie: Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą - 09:53:31
Utworzenie: Prorektor ds. Nauki i Finansów - 09:50:42
Utworzenie: Prorektor ds. Kształcenia - 09:45:46

Strona
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161

2018-11-15
Utworzenie podmenu: Strategia rozwoju - 12:54:48

2018-11-06
Edycja: 25.10.2018 r. - 12:12:26
Utworzenie podmenu: 25.10.218 r. - 12:11:59

2018-10-26
Utworzenie podmenu: Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne - 09:00:09

Strona
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47