Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Struktura własnościowa
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Administracja
STRUKTURA UR
  Wydziały
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
PRAWO
  Rekrutacja
  Statut
  Regulaminy studiów
  Regulamin świadczeń materialnych
  Opłaty za studia
  Regulamin (zasady i tryb) nadawania tytułu doktora honoris causa w Uniwersytecie Rzeszowskim
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Wyniki akredytacji
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian


2007-10-01
Publikacja: Jednostki pozawydziałowe - 13:43:46
Utworzenie: Wydział Socjologiczno - Historyczny - 13:43:37
Publikacja: Zamiejscowy Wydział Biotechnologii - 13:42:48
Przeniesienie do Archiwum: Zamiejscowy Wydział Biotechnologii - 13:42:46
Publikacja: Zamiejscowy Wydział Biotechnologii - 13:42:06
Publikacja: Wydział Wychowania Fizycznego - 13:41:57
Publikacja: Wydział Wychowania Fizycznego - 13:41:35
Publikacja: Wydział Wychowania Fizycznego - 13:40:55
Publikacja: Wydział Prawa - 13:34:10
Publikacja: Wydział Pedagogiczny - 13:33:33
Publikacja: Wydział Medyczny - 13:31:41
Publikacja: Wydział Matematyczno - Przyrodniczy - 13:31:20
Publikacja: Wydział Filologiczny - 13:30:52
Publikacja: Wydział Ekonomii - 13:28:47
Publikacja: Jednostki międzywydziałowe - 13:11:55
Publikacja: Wydział Biologiczno Rolniczy - 11:08:02

2007-08-28
Publikacja: Historia uczelni - 09:08:55
Przeniesienie do Archiwum: Wydział Wychowania Fizycznego - 09:08:39
Przeniesienie do Archiwum: Zamiejscowy Wydział Biotechnologii - 09:08:39
Przeniesienie do Archiwum: Jednostki międzywydziałowe - 09:08:39
Przeniesienie do Archiwum: Jednostki pozawydziałowe - 09:08:39
Przeniesienie do Archiwum: Wydział Prawa - 09:08:39
Przeniesienie do Archiwum: Wydział Pedagogiczny - 09:08:39
Przeniesienie do Archiwum: Wydział Medyczny - 09:08:39
Przeniesienie do Archiwum: Wydział Matematyczno - Przyrodniczy - 09:08:39
Przeniesienie do Archiwum: Wydział Filologiczny - 09:08:39
Przeniesienie do Archiwum: Wydział Ekonomii - 09:08:39
Przeniesienie do Archiwum: Wydział Biologiczno Rolniczy - 09:08:39

2007-06-22
Publikacja: Wniosek o udostępnienie informacji - 13:10:56
Publikacja: Redakcja - 13:10:02
Publikacja: Opis serwisu i instrukcja obsługi - 13:04:38
Publikacja: DZIAŁ ORGANIZACYJNO - PRAWNY - 13:03:35
Publikacja: Samorząd Studentów - 12:59:34
Publikacja: Gazeta Uniwersytecka - 12:58:43
Publikacja: Wydawnictwo - 12:45:36
Publikacja: Wydawnictwo - 12:45:15
Publikacja: BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO - 12:44:15
Publikacja: Regulamin studiów - 12:42:28
Publikacja: Regulamin świadczeń materialnych - 12:40:57
Publikacja: Regulamin studiów - 12:39:41
Publikacja: Statut - 12:34:44
Publikacja: Statut - 12:33:15
Publikacja: Statut - Organy Uniwersytetu - 12:32:10
Publikacja: Statut - 12:30:59
Publikacja: - 12:30:35
Publikacja: Statut - Pracownicy Uniwersytetu - 12:29:23
Publikacja: Statut - 12:27:32
Publikacja: Statut - 12:26:33
Publikacja: Statut - 12:24:53
Publikacja: Statut - 12:13:21
Publikacja: Statut - 11:49:29
Publikacja: STATUT Uniwersytetu Rzeszowskiego - 11:44:02
Publikacja: Jednostki pozawydziałowe - 11:30:19
Publikacja: Jednostki międzywydziałowe - 11:29:29
Publikacja: Zamiejscowy Wydział Biotechnologii - 11:27:51
Publikacja: Wydział Wychowania Fizycznego - 11:27:09
Publikacja: Wydział Prawa - 11:25:59
Publikacja: Wydział Pedagogiczny - 11:25:25
Publikacja: Wydział Medyczny - 11:24:57
Publikacja: Wydział Matematyczno - Przyrodniczy - 11:23:42
Publikacja: Wydział Filologiczny - 11:22:46
Publikacja: Wydział Ekonomii - 11:19:31
Publikacja: Wydział Biologiczno Rolniczy - 11:18:33
Publikacja: Administracja - 11:02:02
Publikacja: Prorektorzy - 10:58:25
Publikacja: Dziekani - 10:53:57
Publikacja: Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego - 10:52:17
Publikacja: Dziekani - 10:50:50
Publikacja: Prorektorzy - 10:49:55
Publikacja: Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego - 10:45:43
Publikacja: Struktura własnościowa - 10:43:41
Publikacja: Historia uczelni - 10:41:38
Publikacja: Historia uczelni - 10:39:17
Publikacja: Historia uczelni - 10:28:48

Strona
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

2018-07-18
Utworzenie podmenu: 28.06.2018 r. - 13:02:09

2018-07-13
Utworzenie podmenu: Informacja o wyborze podmiotu do pełnienia funkcji Partnera do wspólnej realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 201 - 09:37:22

2018-06-19
Edycja: Liczba uczestników - 15:06:38
Utworzenie podmenu: Jednostki - 15:06:33
Edycja: Ogólne - 15:06:08
Przeniesienie do Archiwum: Ogólne - 15:05:50

Strona
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45