Uniwersytet
Rzeszowski
Aleja Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
tel. + 48 17 872 10 00
tel/fax: + 48 17 872 12 65
NIP: 813-32-38-822
Regon: 691560040
Uniwersytet Rzeszowski

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Struktura własnościowa
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Administracja
STRUKTURA UR
  Wydziały
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
PRAWO
  Rekrutacja
  Statut
  Regulaminy studiów
  Regulamin świadczeń materialnych
  Opłaty za studia
  Regulamin (zasady i tryb) nadawania tytułu doktora honoris causa w Uniwersytecie Rzeszowskim
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Wyniki akredytacji
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian


2017-09-22
Edycja: Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego - 12:14:58

2017-09-08
Edycja: Regulamin świadczeń materialnych - 14:10:17
Edycja: Regulamin świadczeń materialnych - 13:46:41
Edycja: Regulamin świadczeń materialnych - 13:41:29
Edycja: Regulamin świadczeń materialnych - 13:18:53
Edycja: Regulamin świadczeń materialnych - 10:41:27
Edycja: Archiwalne - 09:44:16
Edycja: Regulamin świadczeń materialnych - 09:41:12
Edycja: Regulamin świadczeń materialnych - 09:40:30
Edycja: Regulamin świadczeń materialnych - 09:39:36
Utworzenie: Archiwalne - 09:36:49

2017-07-10
Edycja: Terminy posiedzeń Senatu UR - 07:52:53
Edycja: Terminy posiedzeń Senatu UR - 07:51:39
Edycja: UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego podjęte w roku 2017 - 07:45:10
Edycja: 29.06.2017 r. - 07:42:06
Edycja: 29.06.2017 r. - 07:41:40

Strona
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

2007-08-28
Edycja: STRUKTURA UR - 09:08:41
Przeniesienie do Archiwum: Jednostki pozawydziałowe - 09:08:39
Przeniesienie do Archiwum: Jednostki międzywydziałowe - 09:08:39
Przeniesienie do Archiwum: Wydziały - 09:08:39
Przeniesienie do Archiwum: Zamiejscowy Wydział Biotechnologii - 09:08:39
Przeniesienie do Archiwum: Wydział Wychowania Fizycznego - 09:08:39
Przeniesienie do Archiwum: Wydział Socjologiczno - Historyczny - 09:08:39
Przeniesienie do Archiwum: Wydział Prawa - 09:08:39
Przeniesienie do Archiwum: Wydział Pedagogiczno - Artystyczny - 09:08:39
Przeniesienie do Archiwum: Wydział Medyczny - 09:08:39
Przeniesienie do Archiwum: Wydział Matematyczno - Przyrodniczy - 09:08:39
Przeniesienie do Archiwum: Wydział Filologiczny - 09:08:39
Przeniesienie do Archiwum: Wydział Ekonomii - 09:08:39
Przeniesienie do Archiwum: Wydział Biologiczno - Rolniczy - 09:08:39
Przeniesienie do Archiwum: STRUKTURA UR - 09:08:39

2007-06-22
Utworzenie podmenu: Wniosek o udostępnienie informacji - 13:10:59
Utworzenie podmenu: Redakcja - 13:10:09
Utworzenie podmenu: OBSŁUGA BIULETYNU - 13:08:33
Utworzenie podmenu: Instrukcja - 13:08:30
Utworzenie podmenu: Zamówienia publiczne - 13:03:43
Utworzenie podmenu: Samorząd - 12:59:41
Utworzenie podmenu: Czasopismo - 12:58:47
Utworzenie podmenu: Wydawnictwo - 12:45:40
Utworzenie podmenu: INNE - 12:44:22
Utworzenie podmenu: Biblioteka - 12:44:18
Utworzenie podmenu: Regulamin świadczeń materialnych - 12:41:02
Utworzenie podmenu: Regulamin studiów - 12:39:46
Utworzenie podmenu: Postanowienia ogólne - 12:34:47
Utworzenie podmenu: Organizacja Uniwersytetu - 12:33:23
Utworzenie podmenu: Organy Uniwersytetu - 12:32:14
Utworzenie podmenu: Tryb wyborów, powoływania i odwoływania organów UR - 12:31:11
Utworzenie podmenu: Pracownicy Uniwersytetu - 12:29:28
Utworzenie podmenu: Studia i studenci Uniwersytetu - 12:27:40
Utworzenie podmenu: Administracja i gospodarka Uniwersytetu Rzeszowskiego - 12:26:36
Utworzenie podmenu: Przepisy porządkowe dotyczące organizowania zgromadzeń - 12:24:56
Utworzenie podmenu: Przepisy przejściowe i końcowe - 12:13:32
Utworzenie podmenu: Zmiany do statutu - 11:49:33
Utworzenie podmenu: PRAWO - 11:44:48
Utworzenie podmenu: Statut - 11:44:05
Utworzenie podmenu: Jednostki pozawydziałowe - 11:30:22
Utworzenie podmenu: Jednostki międzywydziałowe - 11:29:38
Utworzenie podmenu: Zamiejscowy Wydział Biotechnologii - 11:27:54
Utworzenie podmenu: Wydział Wychowania Fizycznego - 11:27:12
Utworzenie podmenu: Wydział Socjologiczno - Historyczny - 11:26:40
Utworzenie podmenu: Wydział Prawa - 11:26:03
Utworzenie podmenu: Wydział Pedagogiczno - Artystyczny - 11:25:30
Utworzenie podmenu: Wydział Medyczny - 11:24:59
Utworzenie podmenu: Wydział Matematyczno - Przyrodniczy - 11:23:44
Utworzenie podmenu: Wydział Filologiczny - 11:22:53
Utworzenie podmenu: STRUKTURA UR - 11:20:19
Utworzenie podmenu: Wydział Ekonomii - 11:19:59
Utworzenie podmenu: Wydział Biologiczno - Rolniczy - 11:19:55
Utworzenie podmenu: Wydziały - 11:11:42
Utworzenie podmenu: Administracja - 11:02:18
Utworzenie podmenu: Senat - 10:52:20
Utworzenie podmenu: Dziekani - 10:50:53
Utworzenie podmenu: Prorektorzy - 10:49:57
Utworzenie podmenu: WŁADZE - 10:45:54
Utworzenie podmenu: Rektor - 10:45:51

2007-06-21
Utworzenie podmenu: Struktura własnościowa - 13:35:59
Utworzenie podmenu: Historia - 13:35:56
Utworzenie podmenu: Ogólne - 13:35:52
Utworzenie podmenu: INFORMACJE - 13:34:04

Strona
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38