Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Struktura własnościowa
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Administracja
STRUKTURA UR
  Wydziały
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
PRAWO
  Rekrutacja
  Statut
  Regulaminy studiów
  Regulamin świadczeń materialnych
  Opłaty za studia
  Regulamin (zasady i tryb) nadawania tytułu doktora honoris causa w Uniwersytecie Rzeszowskim
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Wyniki akredytacji
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian


2018-02-16
Edycja: Informacje ogólne - 15:01:16
Edycja: Statut - Organy Uniwersytetu - 11:50:53
Edycja: STATUT Uniwersytetu Rzeszowskiego - 07:48:11
Edycja: Statut - 07:39:42
Edycja: Statut - 07:38:54

2018-02-15
Edycja: Statut - 15:18:37
Edycja: Statut - 15:17:50
Edycja: Statut - Pracownicy Uniwersytetu - 15:16:50
Edycja: Statut - 15:15:15
Edycja: Statut - 15:07:39
Edycja: Statut - 15:06:55

2018-02-06
Edycja: UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego podjęte w roku 2018 - 08:28:33
Edycja: Liczba uczestników - 08:18:41
Edycja: Informacje ogólne - 08:18:02

Strona
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

2017-10-02
Utworzenie podmenu: 28.09.2017 r. - 10:12:32

2017-09-29
Publikacja: Zaproszenie na publiczną prezentację założeń projektu „Regionalny portal wiedzy Uniwersytetu Rzeszowskiego” w ramach poddziałania 2.3.1 POPC - 11:45:30

2017-09-08
Utworzenie podmenu: Archiwalne - 09:36:49

Strona
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42